ADHD

« Tilbage
Dato: 3. februar 2020

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder


ADHD er en forkortelse af Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, som betyder forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsitivitet. I det europæiske diagnosesystem kaldes ADHD for hyperkinetiske forstyrrelser.

ADHD er karakteriseret ved en kombination af hyperaktivitet, impulsivitet, koncentrationsvanskeligheder, og vanskeligheder ved adfærdsregulering og problemer med emotionel kontrol.

Diagnostisk er ADHD klassificeret i tre grupper:
  1. ADD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse (uden hyperaktivitet)
  2. ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
  3. ADHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet.
ADHD er en livslang forstyrrelse, og den karakteriseres ved en ‘ujævnhed’ i udviklingen, hvor symptomerne ændrer sig med alderen. Hyperaktiviteten kan f.eks. aftage og måske erstattes af indre uro eller rastløshed hos større børn og voksne. ADHD symptomerne er som regel værst i før-skolealderen og kan ofte mildnes i løbet af barnets udvikling – især ved tidlig behandling/intervention.


Behandling hos Hejmdal


Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start, for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om flere andre samtidige psykiatriske sygdomme.

Psykologen laver, ved hjælp af standardiserede tests og interviewguides, en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt og med fokus på den psykiatriske lidelse og de vanskeligheder, som følger med denne, såsom forskellige tanker og følelser, der både kan bidrage til og kan fastholde lidelsen.

Desuden er der mulighed for samtaler med, og undervisning af, familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Målet med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Ønsker du at vide mere?
Hvis du har lyst til at lære Hejmdal bedre af kende - kan du læse mere om dem her.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hjælp til børn med traumer og angst
En beskrivelse af de behandlingsformer, som vi bruger på Hejmdal
Læs mere
Selvskabende adfærd
Selvskade er, når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men betegnes indtil videre ofte som f.eks. en risikofaktor eller et følgesymptom til en anden diagnose.
Læs mere
Angstlidelser
Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.
Læs mere
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Martinsvej 7-9
1926 Frederiksberg C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Odense
Kongensgade 66-68, 1.tv
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Aalborg
Ågade 15
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Hejmdal Privathospital A/S | Martinsvej 7-9 | 1926 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00