Akkreditering

Hejmdal Privathospital er akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS). Det er vi meget stolte af, da en akkreditering er et udtryk for, at et uafhængigt organ har vurderet, at Hejmdal på alle områder lever op til de standarder, der er sat for de behandlingssteder, der udbyder offentligt finansierede sundhedsydelser.
 
Pr. 9.12.2021 er vi endnu en gang blevet tildelt status som ‘Akkrediteret’. I deres rapport om Hejmdal skriver IKAS:

Hejmdal fremstår som et hospital, der har fokus på kvalitetsarbejdet, og som har integreret patientsikkerhedsarbejdet i de daglige arbejdsgange. Der demonstreres forandringskraft, som har medført forandringer både indenfor den faglige, den organisatoriske og den patientoplevede kvalitet.
Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder. 
 
I DDKM er der standarder, der beskriver organisatoriske forhold, der er vigtige for at behandlingsstedet kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine ydelser, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere. 
 
Andre standarder beskriver vigtige dele af et patientforløb. Det kan fx være, hvordan man planlægger et behandlingsforløb og følger op på planen, hvordan man sikrer sig, at der er styr på prøvesvar, så man kan efterlyse manglende svar, og reagerer prompte på svar, der kræver hurtig handling, eller hvordan man håndterer medicin. 
 
Endelig er der standarder, der beskriver, hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.
Rapport fra survey 9.12.2021 (0.5 Mb)
Certifikat IKAS (0.3 Mb)

Arbejdstilsynets grønne smiley

Hejmdal har fået Arbejdstilsynets grønne smiley, der signalerer, at Hejmdal har orden på sit arbejdsmiljø. En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at virksomheden har fået et risikobaseret tilsyn. Hvis alt er i orden på det risikobaserede tilsyn, får virksomheden en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Du kan se Hejmdals grønne smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynet Besøgsrapport (98.0 Kb)
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00