Angstlidelser

« Tilbage
Dato: 27. februar 2020

Nervøsitet, ængstelse og bekymring


Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.

Personer med angstlidelser oplever bekymringer og frygt i en sådan grad, at det kan virke invaliderende. Angstsymptomerne kan optræde helt uforudsigeligt, være begrænsede til særlige situationer eller omstændigheder, såvel som det kan føles mere konstant og fylde det meste af dagen. Angstsymptomerne kan både være af kortere eller længere varighed. Fysiske symptomer på angst kan eksempelvis være øget hjertebanken, trykken for brystet, kvælningsfornemmelse, ondt i maven, rysten, svimmelhed og uvirkelighedsfølelse.

Der findes mange typer af angstlidelser, men de mest anerkendte og klart definerede angstlidelser er:


Fobiske angsttilstande

  • Agorafobi – fobisk angst for at færdes alene uden for hjemmet
  • Socialfobi – fobisk angst i sociale situationer
  • Enkeltfobi – fobisk angst i særlige situationer

Andre angsttilstande

  • Panikangst
  • Generaliseret angst
  • Uspecificerede angsttilstande
  • Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Årsager

Der findes ikke én enkelt klar årsag til, at angstlidelser opstår, men der er enighed om, at angstlidelser udvikles på baggrund af samspillet mellem en medfødt biologisk sårbarhed, traumatiske oplevelser såvel i barndom som senere og de miljømæssige, psykologiske påvirkninger gennem opvæksten.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 
Behandling hos Hejmdal

Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om andre samtidige psykiatriske lidelser.

Psykologen laver en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos en psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt i samarbejde med patienten og med fokus på den psykiatriske lidelse og de associerede vanskeligheder med udgangspunkt i uhensigtsmæssige tanker og følelser, der både kan bidrage til og fastholde symptomerne.

Desuden er der mulighed for pårørendesamtaler med familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Det overordnede mål med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Ønsker du at vide mere?
Hvis du har lyst til at lære Hejmdal bedre af kende - kan du læse mere om dem her.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hjælp til børn med traumer og angst
En beskrivelse af de behandlingsformer, som vi bruger på Hejmdal
Læs mere
Selvskadende adfærd
Selvskade er, når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men betegnes indtil videre ofte som f.eks. en risikofaktor eller et følgesymptom til en anden diagnose.
Læs mere
Angstlidelser
Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.
Læs mere
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ågade 15
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00