Annemette Dalsgaard Jensen

« Tilbage
Dato: 27. februar 2020

Specialpsykolog i psykiatri, specialist i psykoterapi

På barsel


Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2008, er autoriseret af Psykolognævnet i januar 2011 og er uddannet specialist i voksenpsykiatri, specialpsykolog i psykiatri, i 2015. Derudover er jeg specialist i psykoterapi. Jeg har været koordinerende psykolog på Hejmdal siden 2018. Af psykoterapeutiske efteruddannelser har jeg en 2-årig kognitiv uddannelse og er uddannet i Prolonged Exposure (forlænget eksponeringsterapi).

Blandt mine særlige interesser og kompetenceområder er:
  • Diagnostisk udredning og undersøgelser af voksne
  • Udredning af komplekse problemstillinger hos voksne og behandlingsplanlægning
  • Psykoterapi med komplekse problemstillinger hos unge og voksne
  • Supervision
  • Kvalitetsudvikling og høj evidensbaseret faglighed
Mit fokus i diagnostiske udredninger, undersøgelser, vurderinger og psykoterapi er en evidensbaseret faglighed med høj kvalitet. Dette fokus arbejder jeg også med generelt i min hverdag, hvor det er vigtigt for mig, at jeg bidrager til, at Hejmdal udvikler sig og arbejder med de mest effektive og evidensbaserede psykoterapeutiske- og undersøgelsesmetoder.

I en velkvalificeret og gennemarbejdet diagnostisk vurdering og udredning er det vigtigt for mig, at der opleves genkendelighed hos den voksne i det symptomer og udfordringer, jeg ser, og det, den voksne selv oplever, som udfordrende og forstyrrende for livskvalitet og funktionsniveau. Det er væsentligt for mig, at vi i fællesskab får skabt en forståelse for de udfordringer, du har præsenteret igennem udredningen, og at vi sammen får lagt en plan for behandling, der har fokus på at reducere de udfordringer på den bedst mulige måde. Det er desuden vigtigt for mig, at der gennem udredningen er skabt rum for, at du tør at stille spørgsmål eller bede om yderligere forklaring, hvis der er behov for det.

Psykoterapeutisk arbejder jeg ud fra en Kognitiv adfærdsterapeutisk ramme og Prolonged Exposure (forlænget eksponeringsterapi) i forbindelse med traumer og PTSD symptomer. I øjeblikket er jeg særligt optaget af traumebehandling og belastninger, herunder omsorgssvigt, overgreb, komplicerede- og enkeltstående traumer. Desuden har jeg kompetencer og interesser inden for problemstillinger, der bl.a. relaterer sig til angst, depression, selvværdsproblematikker, bipolar lidelse, OCD, psykoser og misbrug. Generelt arbejder jeg psykoterapeutisk ud fra en antagelse om, at det er vigtigt at arbejde med hele mennesket på en måde, hvor alle udfordringer, glæder, syn på sig selv, andre og verden bliver involveret og giver mening for dig.

Fagligt holder udvikler jeg mig og holder mig opdateret gennem supervision, kurser, konferencer og uddannelser samt indenfor den nyeste forskning. Jeg er medlem af bestyrelsen i SAKT (Selskab for adfærds- og kognitiv terapi), medlem af Dansk Psykolog Forening og Selskab for psykopatologi.


Du kan her læse mere om mine metoder:


Kognitiv adfærdsterapi – KAT

Prolonged exposure – PE
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
26. januar 2021
Jens Holmskov
Speciallæge i psykiatri
Læs indlæg
23. januar 2021
Katrine Kyst
Studentermedhjælper, stud.psych.
Læs indlæg
1. december 2020
Charlotte Krolykke
Psykoterapeut MPF
Læs indlæg
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Martinsvej 7-9
1926 Frederiksberg C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Odense
Kongensgade 66-68, 1.tv
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Aalborg
Ågade 15
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Hejmdal Privathospital A/S | Martinsvej 7-9 | 1926 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00