Til dig der skal starte i behandling - Børn og unge

Når man har gennemgået udredning, og der er givet tilbagemelding, tilbyder vi, når det er relevant, et opfølgende behandlingsforløb.

Forløbet efter udredning sammensættes ud fra hvad din behandler i samarbejde med jer/ dig finder gavnligt. 

Der kan være tale om forskellige tiltag: samtaler med vejledning til patienten selv og/eller forældre (psykoedukation), psykoedukation i gruppe med andre forældre, psykoterapi og / eller netværksmøde. 

Der kan også være behov for medicinsk behandling af tilstanden. 

 

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling opstartes altid ved en medicinsamtale hvor I møder en børne-ungdomspsykiater. At I er indkaldt til en sådan samtale, betyder ikke, at I har givet accept til medicinsk behandling, men at I skal drøfte mulighederne med en psykiater. Til medicinsamtaler skal både barn og forældre deltage. Hvis det vurderes, at det er relevant at opstarte behandling, informeres I om medicinen og effekt, bivirkninger og der optages værdier på barnet (højde, vægt, blodtryk). 

I nogle tilfælde skal man efterfølgende forbi egen læge eller et blodprøveambulatorium for at få foretaget blodprøver og/eller EKG. Dette vil man blive oplyst om af den psykiater, som man er til medicinsamtale med. 

Når der opstartes medicinsk behandling, følges man jævnligt til medicinkontroller. Medicinkontroller varetages primært af sygeplejerske, som konfererer med psykiater ved behov. Sygeplejersker og psykiatere har fælles konference hver dag på Hejmdal. Der er en specifik mailadresse, man som forældre kan skrive på ved mere akutte spørgsmål medicin@hejmdal.dk, ligesom at vi hver dag har subakutte-tider, som man kan booke online, hvis man har behov for konsultation hos sygeplejersken.
Mailspørgsmål kan aldrig erstatte en konsultation, og vi anbefaler, at man booker en egentlig konsultation fremfor at sende en mail. 

I starten af et medicinsk forløb vil der være behov for hyppigere kontroller. Når først medicinens effekt er stabil, vil man som minimum skulle ses til medicinkontrol hvert halve år, så længe man er patient på Hejmdal. 

Dir barns forløb er sandsynligvis forhåndsbooket, således at I kender tiderne for kontrol og andet på forhånd. Tiderne justeres af sygeplejersken ved behov.
 

Psykoedukation

Psykoedukation er viden om dit barns diagnose og tilstand. I psykoedukationen kan I få generel viden om diagnosen men også drøfte de specifikke udfordringer, som I og barnet oplever, med jeres behandler.  Til psykoedukation anbefaler vi, at forældrene møder til den første samtale alene, medmindre barnet er 15 år og opefter. Forældrene kan ved første samtale drøfte, hvad forløbet skal indeholde, og hvad behovet er for vejledning. Barnet kan eventuelt deltage ved kommende samtaler. Vi bestræber os på at forhåndsbooke det behandlingsforløb, der kommer efter udredningen således, at I har nogle faste aftaler i kalenderen med relevant interval.

Forældregrupper for forældre til nydiagnosticerede børn med autisme og ADHD er også en del af vores tilbud om efterforløb.

Ved afslutningen af det første behandlingsforløb vil I drøfte med jeres behandler, om der er behov for yderligere forløb. 

 

Psykoterapi

Psykoterapeutisk behandling kan ligeledes være en del af dit barns efterforløb. Ved et psykoterapeutisk forløb vil det være barnet eller den unge selv, der deltager. Indimellem kan det være relevant at forældre deltager i opfølgende samtale under det psykoterapeutiske forløb. Dette aftales med behandleren.

Ved afslutningen af det første behandlingsforløb vil I drøfte med jeres behandler, om der er behov for yderligere forløb.
 

Netværksmøde

Vi vil i de mange tilfælde tilbyde afholdelse af et netværksmøde. Den behandler der varetager jeres forløb, vil aftale med jer forældre, hvem der skal deltage i et sådant møde, typisk skole/ daginstitution, PPR, Socialforvaltning, eventuel familierådgiver. Netværksmødet har til hensigt at orientere om forløbet på Hejmdal og at koordinere indsatsen fremadrettet. Det vil typisk være den psykolog, der har givet tilbagemelding eller forestået undersøgelsen, som vil forestå netværksmødet.

På selve netværksmødet vil behandlingsplanen, som udformes efter udredningen, kunne udleveres til netværket med forældrenes samtykke. I forældre er også velkomne til selv at videregive de dokumenter, som I ønsker, at netværket modtager. 

 

Forløbsansvarlig

Alle forløb hos Hejmdal har en forløbsansvarlig behandler. Det vil fremgå i din journal, hvem der er forløbsansvarlig. Den forløbsansvarlige behandler er den fagperson der er pirmært opdateret omkring forløbet og som sikrer, at behandlingsplanen er opdateret, og at patienten følger det korrekte forløb på Hejmdal.

Forløbsansvaret kan skifte igennem forløbet, hvis man f.eks. overgår fra udredning til behandling.  

 

Behandlingsplan

Dit barns behandlingsplan opdateres ved væsentlige ændringer i forløbet. Behandlingsplanen opdateres ligeledes ved afslutning af forløbet. 

Behandlingsplaner fremsendes, så hurtigt som muligt via din/ dit barns mit.dk. NB: For unge fra 15 år og opefter vil dokumenter blive fremsendt til egen mit.dk. Det er vigtigt, at den unge reagerer på meddelelser herom, da vi kan fremsende vigtige dokumenter.  

 

Generelt

Vi tilstræber, at vores patienter møder så få behandlere som muligt i deres forløb. Afvigelser kan forekomme, og der kan være forløb, hvor det giver mening at man får en behandler, der har en anden ekspertise, end vi havde planlagt fra starten. Disse afvigelser forekommer fortrinsvis af faglige grunde, da vi ønsker at sikre den bedst mulige ekspertise. Naturligvis kan der også forekomme afvigelser af mere praktiske årsager f.eks. sygdom. Vi forsøger til enhver tid at sikre et så godt og hurtigt forløb for vores patienter, som muligt. 

Vores behandlere ser, udreder og behandler mange patienter. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ikke mulighed for at samtale eller have mailkorrespondance maile mellem konsultationer. Vi er opmærksomme på at man som forældre eller patient kan have oplysninger eller spørgsmål som er væsentlige for behandleren, mellem konsultationer. 

Vi opfordrer derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail (hejmdal@hejmdal.dk) med disse eventuelle spørgsmål/informationer, som så vil blive lagt i journalen, således at behandleren kan læse den forud for næste konsultation. 
Der er mulighed for at sende krypteret til vores hovedpostkasse, som er en sikker mail. Kontakt os gerne herom. 
Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
Du kan skrive direkte til os på hejmdal@hejmdal.dk eller ringe på telefon 36 16 05 00
 
Vi glæder os til at tilbyde dig tryg, god og professionel behandling.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00