Befordring

Angående kørsel og befordringsgodtgørelse
                         

Vi gør venligst opmærksom på, at man som dagindlagt patient i Dagafsnittet mister retten til kørsel og fuld befordringsgodtgørelse.

Det fremgår – lidt bagvendt – af befordringsbekendtgørelsens § 17, som lyder sådan her:

§ 17
Personer, der opfylder mindst en af betingelserne i § 15, jf. §§ 30 og 31, og som vælger at anvende det frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 86, det udvidede frie sygehusvalg, jf. sundhedslovens § 82 a og § 87, har ret til godtgørelse af deres befordringsudgifter som minimum svarende til befordringsudgiften til det behandlingssted, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier.
Stk. 2. Retten til befordringsgodtgørelse efter stk. 1, jf. § 15, nr. 2, forudsætter, at afstanden til eller fra det sygehus m.v., som patienten har valgt, overstiger 50 km.

Det betyder, at hvis man opfylder en af betingelserne for at få befordringsgodtgørelse, har man stadig ret til godtgørelse af sine udgifter til befordring svarende til, hvis man skulle transportere sig til det af regionens egne hospitaler, som man normalt ville høre til. Betingelserne er:

1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove.
2) Afstanden til eller fra sygehuset m.v., hvor den nødvendige behandling kan finde sted efter regionsrådets visitationskriterier [regionens eget hospital], overstiger 50 km. [OBS - afstanden til Hejmdal skal også være mere en 50 km]
3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, og er i øvrigt omfattet af en af følgende situationer:
a) personen indkaldes i forbindelse med sygehusbehandling til videre ambulant behandling, eller
b) personen hjemsendes af sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Det betyder, at når man overgår fra udredning efter sundhedslovens § 82 b til behandling på DUF-pakke, og dermed mister man desværre retten til kørsel og fuld befordringsgodtgørelse. Det er derfor nødvendigt, at man selv foranstalter kørsel til og fra Dagafsnittet.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 16.00 (mandag-torsdag)
Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 15.30 (fredag)
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00