Dagafsnittet

Dagafsnittet på Hejmdal Privathospital rummer børn og unge med forskellige psykiatriske problemstillinger og lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, som i en periode dagindlægges. Når man bliver dagindlagt, møder man som dagindlagt patient hver morgen ind i Dagafsnittet, deltager i dagens program, skoleundervisning samt måltider og så tager man hjem om eftermiddagen.

I Hejmdals Dagafsnit vil jeres barn møde andre børn og unge i alderen 7-17 år med forskellige problematikker og diagnoser, hvoraf mange har været skoleværgende over en længere periode. Det kan være forskelligt, hvor mange børn, der går i Dagafsnittet men typisk mellem 6-12 børn og unge. Fælles for alle er, at de har brug for et behandlingsforløb, hvor der er struktur, omsorg og høj faglighed i trygge rammer. Vores miljø er roligt og venligt, og de allerfleste børn og unge oplever sig hjulpet og får det bedre i løbet af dagindlæggelsen.

Personalet i Dagafsnittet består af miljøterapeuter, sygeplejersker og skolelærere, der alle arbejder sammen om at give hvert barn et trygt og sammenhængende forløb – i tæt samarbejde med fast tilknyttede psykologer og speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. 

Når et barn/en ung dagindlægges, er der tale om et psykiatrisk behandlingsbehov, der også kan involvere medicinsk behandling. 

Miljøterapeutiske rammer

Med en ressourceorienteret, omsorgsfuld og anvisende tilgang arbejdes der i Hejmdals Dagafsnit målrettet med at støtte, behandle og stabilisere barnet - også med henblik på at forberede barnet på integration i relevant skole/dagtilbud – skolefagligt og socialt.

Miljøterapi er en behandlingsmetode, der baserer sig på, at der arbejdes i det daglige miljø med barnets konkrete problemstillinger. I Dagafsnittet tilrettelægges den miljøterapeutiske behandling med fokus på at øge barnets funktionsniveau. Vi lægger stor vægt på relationen personalet og børnene imellem.

Den struktur og forudsigelighed, der er i vores Dagafsnit, har til hensigt at skabe ro, og virker ofte angstdæmpende for barnet/den unge. Strukturen og forudsigeligheden tilpasses præcist til barnets behov og justeres alt efter barnets/den unges udvikling og tilstand. På den måde vil de aktiviteter, barnet indgår i, sandsynligvis justeres i løbet af dagindlæggelsen.

Der opnås bl.a. forudsigelighed og struktur gennem visuel og struktureret pædagogik, f.eks. ved hjælp af pictogramskemaer, som skaber overblik med visuelle billeder.  Derudover ved at dagen og ugen byder på faste, gentagne rutiner og aktiviteter. Vi anvender Time-timer, der visuelt viser tiden, og som kan gøre et aktivitetsskift nemmere for børnene/de unge.

Vi får indblik i barnets ressourcer og udfordringer gennem miljøterapeutiske aktiviteter med fokus på socialt samspil, fælles og individuelle aktiviteter, pædagogiske måltider, skoleundervisning, lege og sportsaktiviteter.

Undervisning og skolefaglig vurdering

Ved indlæggelse i Dagafsnittet på Hejmdal modtager alle patienter individuelt tilrettelagt undervisning. Undervisningen er en integreret del af miljøterapien eller foregår 1:1 med læreren i et mindre afskærmet klasselokale. Alle patienter indgår i flere forskellige fælles skolefaglige aktiviteter i løbet af en dag. Fællesaktiviteterne kan være lektiecafé, idræt, udendørsaktiviteter, billedkunst, håndværk og design samt temaer og nyheder for børn.

Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på ture ud af huset til idrætsfacilitet, besøg på museer, bibliotek og lign. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

Undervisningen vil tage højde for patientens tidligere skolehistorik og være tilpasset funktionsniveauet. Der bliver primært undervist i dansk og matematik. Øvrige fag som engelsk, biologi, geografi, fysik/kemi, natur/teknologi og samfundsfag undervises der også i. Der vil altid blive taget højde for det enkelte barns udfordringer, interesser og kompetencer.

Som udgangspunkt vil der blive lavet en dansk- og en matematiktest for at afdække det faglige niveau. Undervisningen vil løbende blive vurderet og tilpasset i forhold til den miljøterapeutiske behandlingsplan i samarbejde med patientens kontaktpersoner.

Forældresamarbejde

Under forløbet i Dagafsnittet tilbydes forældresamtaler, hvor vi blandt andet vejleder om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Forældresamtalerne har også til formål at få mere viden om barnet fra hverdagen.

Det ligger os meget på sinde, at barnets forældre er fuldt involverede i behandlingen og indsatsen i Dagafsnittet.

Samarbejde med psykolog og speciallæge

Under dagindlæggelse vil barnet eventuel gennemgå supplerende psykologiske undersøgelser, alt efter barnets tilstand og behov for yderligere vurdering. Forældrene vil få tilbagemelding på barnets undersøgelser i slutningen af forløbet.

Barnet/den unge vil også, efter al sandsynlighed, have konsultationer med speciallæge. Her deltager kontaktperson og forældre også.

Dagafsnittet har ugentlige møder med psykolog og speciallæge, hvor vi drøfter barnets udvikling og justerer indsatsen.

Eventuelt medicinsk behandling

Barnet/ den unges medicinske behov vurderes ved konsultation med en børne- og ungdomspsykiater, hvor forældre, patient og kontaktperson deltager.

Der er et dagligt fokus på patienten, tæt tværfagligt samarbejde samt løbende og hurtig justering og evaluering af den medicinske behandling. Sygeplejerskernes observationer og kendskab til medicinsk behandling sikrer en rettidig indgriben ved bivirkninger.

Forældre og patienter har mellem de planlagte konsultationer hos børne- og ungdomspsykiater altid mulighed for at kontakte den ansvarlige sygeplejerske i Dagafsnittet. 

Formål med det miljøterapeutiske forløb

 • At barnet/den unge behandles, stabiliseres og kompenseres relevant, således at bedring i tilstanden sikres.
 • At barnet/ den unge befinder sig i et trygt miljø og øger sit funktionsniveau indtil udslusning i primærsektoren.
Forløbet indeholder typisk:
 • Psykiatrisk dagbehandling
 • Psykologisk/ neuropsykologisk / diagnostisk udredning
 • Konsultationer ved speciallæge i børne-ungdomspsykiatri
 • Miljøterapi
 • Social træning indenfor den miljøterapeutisk struktur og rammer
 • Undervisningstimer
 • Behandlingsmøder
 • Klinisk konference
 • Tilbagemeldingssamtale
 • Løbende forældresamtaler med primær kontaktperson fra Dagafsnittet / psykoedukative samtaler
 • Netværksmøde med relevant netværk: sagsbehandler, PPR, skoletilbud, kontaktperson/familievejleder m.fl. Fra Hejmdal kontaktperson samt behandlingsansvarlig psykolog.

Vi vil rigtig gerne sikre god brobygning til primærsektoren og til den skole, som skal tage imod barnet/den unge efter endt dagindlæggelse på Hejmdal Privathospital.
Det er vores erfaring at, en god brobygning er en vigtig forebyggende faktor for tilbagefald. 

Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os

Kontakt


Dagafsnittets kontaktoplysninger:

Direkte telefon: 92 82 31 46 (mellem kl. 8.00-9.00 og 13.00-13.30)
Direkte mail: da@hejmdal.dk

Læs mere om Dagafsnittets medarbejdere her.
Vi er opmærksomme på såvel Forældreansvarsloven, Serviceloven og Grundloven i vores arbejde og i forhold til magtanvendelse.
Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00