Skoletrivsel 


- Et målrettet forløb for skoletrivsel i samarbejde med MentorDanmark
Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet (2020) har 14 % af eleverne i folkeskolen et samlet fravær på over 10 % og andelen af børn, som er fraværende i længere perioder ad gangen, stiger.
Oplever du, at der er dage, hvor det er svært at få dit barn i skole? Oplever du at dit barn er i begyndende mistrivsel i skolen, klager over fysiske symptomer eller virker ked af det og umotiveret. 
 
Når ens barn ikke vil i skole, kan det skyldes mange årsager – men vi ved at skolefravær over længere perioder som oftest har en konsekvens for barnets trivsel, faglige kundskaber og sociale kontakter. 
Det vigtigste, vi kan gøre, er at sætte ind med en tidlig indsat, så fravær ikke udvikler sig til længere skolefravær, der sætter spor på trivslen og fagligheden.
Vi ved at en tidlig indsats gør en forskel. Vi ved, at det er vigtigt at tage fat og tænke i helhedsindsatser før skolefraværet har fået et omfang hvor barnets funktionsniveau er alvorligt nedsat og barnet er i mistrivsel. Vi ved også at vi kan gøre den bedste indsats ved at støtte både barn og forældre. 
 
Sammen med Mentor Danmark har vi udviklet et skoletrivselsforløb, hvor vi både støtter jer forældre med viden og redskaber til at understøtte jeres barns trivsel samtidig med vi arbejder på at løfte barnets faglighed, skaber faglige successer og bygger bro til skolen. 
 
Vores skoletrivselsforløb er inspireret af grundprincipperne i Back2School, der er en systematisk og manualbaseret indsats mod problematisk skolefravær. Vi har sammensat et forløb hvor vi har fokuseret på en helhedsindsasts og dermed også haft faglig støtte af elevens skolefaglige kompetencer, i fokus. 
For undertekster: Tryk på afspil-ikonet og derefter på CC-ikonet i nederste, højre hjørne.

Et målrettet forløb for skoletrivsel


Sådan hjælper vi
 
Vi hjælper jer igennem en tværfaglig indsats, hvor I som forældre får sparring og rådgivning fra en psykolog fra Hejmdal og jeres barn får hjælp af en mentor fra MentorDanmark.  Vi vil også, gennem barnets mentor, arbejde med direkte brobyging til barnets skole. 
 
Få hjælp af fagpersoner
 
Hejmdals psykolog bidrager i forløbet med stor viden om børns udvikling og trivselsfaktorer. Undervejs i forløbet hjælper psykologen jer forældre med individuelt tilpasset vejledning, værktøjer og strategier, der kan understøtte barnets skolemotivation og deltagelse. Psykologen vil være i tæt sparring med mentor om gode brobygningsaktiviteter. 
Psykologens rolle vil også være, at have blik for, om der kan være nogle mere iboende vanskeligheder i barnet, der bør kigges nærmere på. 
En mentor fra MentorDanmark vil møde dit barn i øjenhøjde, når I starter forløbet. Mentoren på jeres forløb vil have den faglige ballast, der skal til for at løfte dit barn. Samtidig prioriterer vi også, at mentoren har den rette pædagogiske tyngde, som det kræver at hjælpe børn, der ikke synes, at skolen er det bedste i verden.  Vores mentorer er alle selv unge, der er ansat på baggrund af deres pædagogiske og faglige kunnen, og vi ved, at ung-til-ung-relationen kan noget ganske særligt. Mentoren vil gennem sit kendskab til barnet kunne arbejde med brobygning til barnets lærere og skole. 

Sådan fungerer et forløb
 
Vores skoletrivselsforløb er delt op i to dele; en sparringssamtale og et 5 måneders skoletrivselsforløb. Hvis man ønsker at afslutte forløbet, eller føler sig godt klædt på til at understøtte sit barn allerede efter sparingssamtalen, er dette naturligvis muligt.
 
Sparringssamtalen
 
Sparringssamtalen foregår mellem forældre, fagvejleder og psykolog. Her kan I som forældre få sparring på jeres bekymringer ud fra både et psykologisk og fagligt perspektiv. Sparringssamtalen har til formål at drøfte barnets trivsel samt ønsker til resultater af en eventuel indsats. Der gives sparring og vejledning baseret på forældrenes oplysninger, og der drøftes muligheden for et videre forløb og formålet med dette. For nogle forældre vil denne samtale være nok, for andre kan vi tilbyde et længere og mere intensivt forløb efter sparringssamtalen.

5 måneders skoletrivselsforløb
 
Det 5 måneder lange skoletrivselsforløb er designet til at understøtte både jeres barn og jer som forældre.
Jeres barn vil få tilknyttet en mentor, der 2 timer om ugen i 20 uger vil styrke jeres barns faglige kompetencer og selvtillid. Mentor vil blive matchet ud fra jeres barns særlige interesser, læringsstil og faglige udfordringer.
Derudover vil I få adgang til MentorPortalen, hvor mentor efter hver undervisningsgang vil skrive en rapport om, hvad der arbejdes med, og hvordan jeres barn klarer sig.
I som forældre vil få 4 forældrevejledningssamtaler med en psykolog fra Hejmdal, der har til formål at ruste jer som forældre og give jer redskaber til at kunne håndtere og understøtte jeres barn bedst muligt.

Priser

Pris for screeningssamtale: 3.500 DKK
Pris for 5 måneders skoletrivselsforløb inkl. psykolog og privat mentor: 23.875 DKK

 

 


 

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et forløb?


Kontakt Udviklingsdirektør Rikke Engelbrecht på mail rie@hejmdal.dk - så fortæller hun dig mere og hjælper dig videre i processen.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et forløb?


Kontakt Udviklingsdirektør Rikke Engelbrecht på mail rie@hejmdal.dk - så fortæller hun dig mere og hjælper dig videre i processen.
 
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 16.00 (mandag-torsdag)
Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 15.30 (fredag)
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00