Hjælp til angst og overvældende bekymring

« Tilbage
Dato: 1. januar 0001

Oplever du at være overvældende ængstelig eller bekymret? Angst kan have mange udtryk og vise sig som både psykiske og fysiske symptomer. For nogle er angsten til stede hele tiden og andre oplever den i bestemte situationer. Uanset udtryk, kan du få hjælp til at slippe angsten.


Der findes flere forskellige angsttilstande, og de kan alle variere i sværhedsgrad og omfang. Mange mennesker som oplever angst, kan også genkende symptomer fra mere end en angstlidelse. Derfor beskriver vi her kort de mest udbredte angsttilstande:

Socialfobi opleves som en følelse varierende fra anspændthed til panisk angst i andres selskab. Man kan være bekymret for andres kritiske bedømmelse og frygte, hvad andre tænker om en. Måske er man flov over, at man er nervøs, og frygter at andre skal opdage, hvordan man har det. Ofte er man angst for at komme til at svede, ryste eller rødme.

Panikangst opleves som voldsom og pludselig angst i form af et angstanfald. Mange oplever vejrtrækningsbesvær, hjertebanken, smerter i brystet, svimmelhed, kvalme og en følelse af, at alt er uvirkeligt. Typiske tanker under et angstanfald kan være: ”jeg er ved at besvime, ”jeg er ved at dø” eller ”jeg er ved at blive sindssyg”.

Agorafobi opleves som angst for at færdes alene uden for hjemmet. Mange har katastrofetanker om, at de vil miste kontrollen, få et angstanfald, eller ikke kunne komme væk fra situationen. Man kan være bange for at gå i supermarkedet, køre med bus og tog eller for store menneskemængder. Agorafobi kan være med eller uden panikangst.

Generaliseret angst opleves som vedvarende bekymringer og fysisk uro i kroppen og er mere en frit flotterende angst end deciderede angstanfald. Mange bekymrer sig eksempelvis jævnligt over, om de selv eller deres nærmeste skal blive syge, eller at der vil ske noget dårligt med en selv eller de nærmeste. Eller måske bekymrer man sig overdrevent om arbejde, uddannelse, fremtid eller økonomi. Ofte bekymrer man sig også dagligt for, om man har overset noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser.

Sygdomsangst/Helbredsangst opleves som tilbagevendende angst for at lide af en alvorlig fysisk sygdom. Man er tilbøjelig til at være overopmærksom på fornemmelser i kroppen og tolke dem som tegn på en alvorlig fremadskridende fysisk sygdom såsom kræft, sklerose, hjertelidelse, hjernesvulst osv.

OCD (Obsessiv-kompulsiv tilstand) er en tvangslidelse, hvor man oplever tilbagevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangstanker er ideer eller tankebilleder, som dukker op i personens bevidsthed igen og igen. Tankerne erkendes som personens egne, men de er typisk ufrivillige, ubehagelige, og i modstrid med personens følelser eller rationelle sans. Tvangshandlinger og ritualer er stereotyp adfærd, som gentages igen og igen. Handlingerne er ikke i sig selv behagelige eller nyttige. Sædvanligvis erkender personen denne adfærd som meningsløs, men hvis man prøver at modstå handlingerne, forværres angsten midlertidigt.

Kilder: Angstforeningen, 2020; WHO ICD-10 klassifikation og diagnostiske kriterier.

Hejmdal Privathospital tilbyder højtspecialiseret behandling for angst ud fra de mest virksomme metoder med fokus på god effekt og lindring.

 

Vi sikrer dig den rette indsats gennem en vurderende samtale, hvor en højtspecialiseret fagperson i samarbejde med dig planlægger den mest effektive indsats i forhold til netop dit behov.

Hvilken behandling findes der?

Der findes forskellige former for psykologisk behandling, der har vist sig virksom over for angst. Kognitiv adfærdsterapi anbefales i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske retningslinjer som det første behandlingstilbud til personer med angstlidelser.

Kilde: Sundhedsstyrelsen: Retningslinje om behandling af angstlidelser hos voksne

Behandling på Hejmdal

For at kunne tilbyde den bedste behandling gennemfører vi først en vurderende samtale med screening af symptomer ved en af vores højtspecialiserede, autoriserede psykologer.

Hvis vi finder ud af, at problemstillingen skulle høre til i andet regi end Hejmdal, kan vi hjælpe med enkel guidning videre i systemet.

Forløbet:
  • Vurderende samtale ved en autoriseret psykolog med erfaring indenfor angstbehandling, inklusiv diagnostisk screening for angsttype. Der vil blive udarbejdet en plan for dit videre forløb på Hejmdal eller anbefalet anden relevant hjælp.
  • 6 eller 10 sessioner psykoterapi ved psykolog. Vi anbefaler dig den metode og det forløb, der vurderes at ville have den bedste effekt for dig, typisk er der tale om manualiseret kognitiv adfærdsterapi (KAT). 
  • Mulig inddragelse af psykiater. Hvis tilstanden er så alvorlig, at der bør overvejes supplerende medicinsk behandling, kan vi tilbyde inddragelse af speciallæge i psykiatri. Dette foregår naturligvis i tæt samarbejde med dig.
Indhold i psykologforløbet:
Afhængig af individuel problemstilling og behov, kan det kognitive adfærdsterapeutiske program være specifikt rettet mod:
  • Generaliseret angst (overdreven bekymringstendens, frit flotterende fysisk angst og uro). Typisk seks behandlinger.
  • Panikangst (tendens til at få panikangst/angstanfald). Typisk seks behandlinger.
  • Agorafobi eller overdreven undgåelsestendens. Typisk seks behandlinger.
  • Socialfobi (social angst). Typisk seks til 10 behandlinger.
  • OCD (tvangstanker og tvangshandlinger). Typisk 10 til 13 behandlinger.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Ønsker du at vide mere?
Hvis du har lyst til at lære Hejmdal bedre af kende - kan du læse mere om dem her.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hjælp til børn med traumer og angst
En beskrivelse af de behandlingsformer, som vi bruger på Hejmdal
Læs mere
Selvskadende adfærd
Selvskade er, når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men betegnes indtil videre ofte som f.eks. en risikofaktor eller et følgesymptom til en anden diagnose.
Læs mere
Angstlidelser
Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.
Læs mere
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00