Hjælp til depression eller tristhed

« Tilbage
Dato: 6. februar 2020

Oplever du at være overvejende trist, ked af det eller flad i humøret? Mangler du interesse for daglige gøremål eller føler dig tappet for energi og kræfter? Så har du måske symptomer på depression eller behov for hjælp til tristhed eller følelsesløshed.

Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Depression kendetegnes derimod af nedsættelse af humør, energi og lyst/interesse i mindst to uger.

Når humøret er nedsat, er man ikke kun nedtrykt, man har også mindre lyst til dagligdagsaktiviteter og gøremål. Man har typisk nedsat energi, og man bliver let træt. Ud over det dårlige humør kan man have mange andre symptomer, blandt andet søvnbesvær, vanskelighed med at træffe beslutninger og problemer med at koncentrere sig. Måske også tilbøjelighed til selvbebrejdelser og skyldfølelse eller fysiske symptomer i form af smerter, trykken eller muskelspændinger. Måske har man nedsat eller øget appetit. Tankerne er typisk depressive og kan i værste fald kredse om ikke at ønske at leve mere.
 
Sværhedsgrad kan svinge fra de lette depressioner, hvor man med nød og næppe kan klare hverdagen, til de svære, hvor man er helt handlingslammet og føler, at livet slet ikke er værd at leve.

Hejmdal Privathospital tilbyder højtspecialiseret behandling for depression ud fra de mest virksomme metoder med fokus på god effekt og lindring.

Vi sikrer dig den rette indsats gennem en vurderende samtale, hvor en højtspecialiseret fagperson i samarbejde med dig planlægger den mest effektive indsats i forhold til netop dit behov.

Hvilken behandling findes der?

Omkring en tredjedel af alle med depression får ikke stillet diagnosen og får derfor ikke behandling. Det kan eksempelvis skyldes, at depressionen ikke erkendes af personen selv eller af lægen. Det kan også skyldes, at symptomerne ikke er typiske for depression.

Depression er ikke noget, du nødvendigvis kan "tage dig sammen fra” eller ”blot tænke væk”. Men depression kan heldigvis behandles effektivt. Ikke-medicinsk behandling er vigtig uanset sværhedsgrad. Støttende samtaler, samtaleterapi eller psykoterapi anbefales som behandling til personer med let og moderat depression.

Ved moderat til svær depression kan der være indikation for medicinsk behandling - eventuelt i kombination med psykoterapi. Der findes forskellige former for psykologisk behandling, der har vist sig virksom over for depression. Det inkluderer kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi – KAT.

Behandling på Hejmdal

For at kunne tilbyde den bedste behandling, gennemfører vi først en vurderende samtale med screening af symptomer ved en af vores specialiserede, autoriserede psykologer. Hvis ønskeligt, vil vi gennem en yderligere diagnostisk vurdering kunne afklare, om der er tale om en egentlig diagnose.   

Hvis vi finder ud af, at problemstillingen skulle høre til i andet regi end Hejmdal, kan vi hjælpe med enkel guidning videre i systemet.

Forløbet:
  • Vurderende samtale ved en autoriseret psykolog med erfaring indenfor depressionsbehandling. Der vil blive udarbejdet en plan for dit videre forløb på Hejmdal på baggrund af din tilstand og dine symptomer. Derfor bruger vi også anerkendte spørgeskemaer til at få et tydeligt billede af dine symptomer og sværhedsgrad.
  • 6 eller 10 sessioner psykoterapi ved psykolog. Psykologen anbefaler behandling ud fra din specifikke problemstilling herunder relevant metode i psykoterapi, som typisk er manualiseret kognitiv adfærdsterapi (KAT).
  • Mulig inddragelse af psykiater. Hvis tilstanden er så alvorlig, at der bør overvejes supplerende medicinsk behandling, kan vi tilbyde inddragelse af speciallæge i psykiatri. Dette foregår naturligvis i tæt samarbejde med dig.
Indhold i psykologforløbet:
Afhængig af individuel problemstilling og behov, kan kognitiv adfærdsterapi-programmet for depression typisk inkludere:
  • Psykoedukation (undervisning af patienter og pårørende), kognitiv omstrukturering (hjælp til at udfordre negative tanker og bekymringer), eksponering/adfærdseksperimenter, arbejde med kognitive forvrængninger og leveregler samt tilbagefaldsforebyggelse.
  • Programmet er typisk med konkrete øvelser og hjemmeopgaver mellem sessionerne, da dette har vist sig at have bedst effekt.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Ønsker du at vide mere?
Hvis du har lyst til at lære Hejmdal bedre af kende - kan du læse mere om dem her.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hjælp til børn med traumer og angst
En beskrivelse af de behandlingsformer, som vi bruger på Hejmdal
Læs mere
Selvskadende adfærd
Selvskade er, når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men betegnes indtil videre ofte som f.eks. en risikofaktor eller et følgesymptom til en anden diagnose.
Læs mere
Angstlidelser
Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.
Læs mere
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 16.00 (mandag-torsdag)
Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 15.30 (fredag)
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00