Hjælp til kriser, traumer og stress

« Tilbage
Dato: 6. februar 2020

Har du symptomer på belastning eller krise? Eller oplever du, at en pårørende har stress eller belastningssymptomer? På Hejmdal kan du få hjælp til at håndtere belastningssymtomer, krise og stresstilstande.


Stress og belastningstilstande kan som både opleves psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.
Stress-relaterede tilstande dækker over reaktioner på enten svær belastning, der udløser en akut belastningsreaktion, eller en permanent negativ livsændring, der medfører en tilpasningsreaktion.

Blandt arbejdspsykologer og arbejdsmedicinere er der enighed om at bruge nogle mere specifikke diagnoser: posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), akut stressreaktion og tilpasningsreaktion. Men man kan også ’have stress’ eller være i en ’krise,’ uden at man har en diagnose.

Tilpasningsreaktion er en tilstand man kan udvikle efter en stor livsforandring eller belastende begivenhed. Dette kan f.x være sygdom, skilsmisse, mobning, skolestart, flytning, fyring, tab af en nærtstående eller andre større begivenheder, der drastisk ændrer personens liv. Når der sker sådanne store forandringer i livet, kommer nogle mennesker i en krisetilstand i kortere eller længere tid.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en stressreaktion som kan opstå efter voldsomme oplevelser som krig eller vold, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed. Når man har PTSD, har man gentagende oplevelser af flashbacks eller ubehagelige påtrængende minder fra traumet. Der er ofte et stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet.

PTSD kendes af mange som de eftermen, der kan opstå hos soldater, der vender hjem fra krig. PTSD kan dog også opstå efter andre typer traumatiserende begivenheder, såsom fx voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, alvorlige ulykker og naturkatastrofer, eller hvis man er vidne til voldsomme begivenheder.
Hejmdal Privathospital tilbyder højtspecialiseret behandling for stress, belastning og PTSD ud fra de mest virksomme metoder med fokus på god effekt og lindring.

Vi sikrer dig den rette indsats gennem en vurderende samtale, hvor en højtspecialiseret fagperson i samarbejde med dig planlægger den mest effektive indsats i forhold til netop dit behov.

Hvilken behandling anbefales?

Ved stress- og tilpasningsreaktioner vil den anbefalede behandling af tilstanden på Hejmdal afhænge af den individuelle problemstilling. Vi tilbyder flere former for psykoterapi, herunder kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, samt mere traumespecifikke behandlingsformer.

PTSD kan behandles med en række forskellige psykoterapeutiske behandlinger og/eller med antidepressiv medicin. Psykoterapeutiske behandlingsformer inkluderer bl.a. metoden EMDR og forskellige typer af traumespecifik kognitiv adfærdsterapi, samt metoden Somatic Experiencing, der har alle vist sig virksomme mod PTSD.

I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen ’Referenceprogram for angstlidelser for voksne,’ hvor følgende anbefales: ”Patienter med PTSD bør have tilbud om virksom behandling i form af traumespecifik kognitiv adfærdsterapi (KAT), EMDR, psykologisk stresskontrolbehandling eller farmakologisk behandling med SSRI. Patienter med PTSD bør så vidt muligt tilbydes traumefokuseret KAT som første behandling.”

De britiske National Institute for Clinical Excellence (NICE) retningslinjer anbefaler, at traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi bør tilbydes til alle personer med alvorlige efterreaktioner efter traumer i den første måned efter den traumatiske hændelse. Personer med lidelsen bør, ifølge retningslinjerne, tilbydes enten et forløb med kognitiv adfærdsterapi eller EMDR.

I The Cochrane Collaboration (2009) blev 33 undersøgelser fundet egnet til at indgå i en metaundersøgelse af behandling af PTSD. I undersøgelsen konkluderes, at psykologisk behandling bør være traumefokuseret for signifikant at kunne reducere PTSD symptomer.

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi inkluderer Cognitive Processing Therapy (CPT), Prolonged Exposure (PE), og Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT), hvilket vi tilbyder på Hejmdal.
 
Kilder:
Cochrane Collaboration, the (2009). Bisson, J. Psychological treatment of post- traumatic stress disorder (PTSD) (review). Wiley.
NICE guideline NG116, Post-traumatic stress disorder, opdateret dec., 2018. (https://www.nice.org.uk/guidance/ng116)
Payne, P., Levine, P.A., Crane-Godreau, M. A. (2015). Somatic experiencing: using interoception and proprioception as core elements of trauma therapy. Frontiers in Psychology, 6, 93.
Psykiatrifonden, 2019 (https://www.psykiatrifonden.dk/det-mentale-motionscenter/stress/hvad-er-stress.aspx og https://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/ptsd.aspx)
Sundhed.dk, 2019 (https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/arbejdsmedicin/arbejdsrelaterede-sygdomme/stress-tilpasningsreaktion-arbejdsrelateret/)
Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser hos voksne - Anbefalinger og retningslinjer 19 nov., 2007. (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007//-/media/Udgivelser/2007/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Angstrapport_web,-d-,pdf.ashx)

Behandling på Hejmdal

For at kunne tilbyde den bedste behandling, gennemfører vi først en vurderende samtale med screening af symptomer ved en af vores højtspecialiserede, autoriserede psykologer. Hvis ønskeligt, vil vi kunne hjælpe med en vurdering af, om der er tale om en diagnose eller ikke (tilpasningsreaktion, belastningsreaktion, PTSD). 

Hvis vi finder ud af, at problemstillingen skulle høre til i andet regi end Hejmdal, kan vi hjælpe med enkel guidning videre i systemet.

Forløbet:
  • Vurderende samtale ved en autoriseret psykolog med erfaring indenfor traumebehandling. Der vil blive udarbejdet en plan for dit videre forløb på Hejmdal eller anbefalet anden relevant hjælp.
  • 6, 10 eller 13 sessioner psykoterapi ved psykolog.
Vi vælger i samarbejde med dig den metode og det forløb, der vurderes at ville have den bedste effekt for dig. Herunder:
  • Mulighed for Cognitive Processing Therapy (CPT), Prolonged Exposure (PE), Somatic Experiencing, Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi.
  • Mulighed for non-traumespecifikt støttende forløb på Hejmdal, eksempelvis i form af kognitiv adfærdsterapi (KAT) eller metakognitiv terapi med fokus på ’stress’ eller ’krise,’ hvis dette er mere relevant for problemstillingen.
  • Mulig inddragelse af psykiater. Nogle belastningstilstande har så vidtrækkende konsekvenser for det daglige funktionsniveau, at der kan overvejes supplerende medicinsk behandling til den psykoterapeutiske indsats. I samarbejde med din tilknyttede psykolog, kan det overvejes, om det kunne være relevant at få din tilstand vurderet og behandlet ved en speciallæge i psykiatri. Vores speciallæge har mangeårig erfaring med traumebehandling.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Ønsker du at vide mere?
Hvis du har lyst til at lære Hejmdal bedre af kende - kan du læse mere om dem her.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hjælp til børn med traumer og angst
En beskrivelse af de behandlingsformer, som vi bruger på Hejmdal
Læs mere
Selvskadende adfærd
Selvskade er, når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men betegnes indtil videre ofte som f.eks. en risikofaktor eller et følgesymptom til en anden diagnose.
Læs mere
Angstlidelser
Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.
Læs mere
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00