Hjemmevejleder

Vejledning og rådgivning af forældre med fokus på barnets udfordringer og på den optimale trivsel og udvikling.

Hejmdal tilbyder en hjemmevejlederfunktion som primært er en indsats, der kan støtte og udvikle familiens samspil. Indsatsen har til hensigt at skabe konkrete forandringer i familien for derigennem at udvikle barnets / den unges adfærd i mere hensigtsmæssig retning.

Indsatsen kan være en forebyggende indsats i forhold til mere indgribende indsats.

Hjemmevejlederen kan både ses som en vejledende hjælp og støtte, men også som en observatør, der kan bidrage med konkrete forslag til yderligere relevant intervention.

Forløbet

Ved det første besøg i hjemmet laves der sammen med familien en skriftlig samarbejdsaftale om, hvad der skal arbejdes med.

Rammerne for besøgene er 5 x 3 timer ugentlig de første 3 uger – herefter med 2-3 ugers mellemrum.

Sammen med familien vurderes det løbende, om der sker en udvikling/forandring i retning af de fælles mål.
Der skal undervejs være mulighed for at justere i det nedskrevne, så det giver størst mulig mening for den enkelte forældre og forældrene får medindflydelse på indsatsen.

Fokuspunkter

Forløbet skal primært tage udgangspunkt i familiens egen opfattelse af problemerne.

Forældrene skal i dagbogsform til hver gang nedskrive situationer. Disse skal i samarbejde med hjemmevejlederen skabe rum for fælles refleksion, således at forældrene trænes i at reflektere over egne handlemønstre. Herved arbejdes der mod at åbne op for forældrenes egen læring og udvikling.

Der vil være fokus på at udvikle og styrke både forældrenes samt barnets og eventuelle søskendes kompetencer til at indgå i et mere trygt og udviklingsfremmende samspil.

Der arbejdes med helt håndgribelige øvelser, hvor forældrene, barnet og eventuelt søskende er fælles om f.eks. spil eller specifikke dagligdagsopgaver som madlavning, oprydning osv. Der arbejdes med den samlede families fælles udvikling. Dette kan blandt andet ske ved familiemøder, hvor Hjemmevejlederen støtter og guider familien til at arbejde sig hen imod nye handlemønstre og bedre kommunikation familien imellem. Disse møder skal fastligges den sidste halve time i hvert besøg.

Afslutning på forløb

Evalueringen af forløbet foregår løbende: Hvad virker godt/mindre godt og hvad kan gøres anderledes.

Hjemmevejlederen skriver afsluttende en rapport over de forskellige observationer, samtaler og iagttagelser, der har været undervejs.  Denne redegørelse skal bidrage til at vurdere, om forældrene har formået at gøre brug af den vejledning, de har modtaget og fået det tilpasset ind i deres familie og hverdag. Redegørelsen skal også involvere forslag til videre relevante tiltag og kan beskrive ressourcer og udfordringer hos forældrene.

Hjemmevejlederen vil i forløbet modtage supervision fra specialistuddannet psykolog.

Ved afslutning af forløbet afholdes samarbejdsmøde med sagsbehandler og / eller netværksmøde med familien og sagsbehandler.
Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Martinsvej 7-9
1926 Frederiksberg C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Odense
Kongensgade 66-68, 1.tv
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Aalborg
Ågade 15
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00

Telefontid mandag til fredag
kl. 07.45 - 16.00
Hejmdal Privathospital A/S | Martinsvej 7-9 | 1926 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00