Klage og erstatning

Klagemulighed

Ønsker du at klage over sundhedsfaglig behandling eller brud på en patientrettighed, skal du gå til borger.dk og udfylde det digitale klageskema. Du skal logge på med NemID.

Bemærk at der er et skema til klage over sundhedsfaglig behandling og et andet skema til klage over brud på en patientrettighed.

Du kan få vejledning om dine klagemuligheder ved at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed telefonisk. Du kan også få hjælp til at skrive en klage, hvis du henvender dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor.

Link: Klage over sundhedsfaglig behandling

Link: Klage over brud på dine patientrettigheder

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patientforsikringens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.

Dette kan du læse mere om på Patienterstatningens hjemmeside, hvor du f.eks. kan anmelde en sag.

Vi henviser i øvrigt til borger.dk, der har samlet nyttig viden om Patientrettigheder i psykiatrien.

Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på et hospital eller andre steder i sundhedsvæsenet.

Rapportering om en utilsigtet hændelse foregår via Dansk Patient Sikkerheds Database, hvor du også kan finde skemaer til rapportering samt læse mere om eksempler på utilsigtede hændelser samt, hvad du skal være opmærksom på.

Du kan også læse Patientombuddets folder Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt om utilsigtede hændelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed (0.5 Mb)

En snak med Hejmdal

Du er altid velkommen til at kontakte Ane Svane, som er ansvarlig for kvalitet og patienttilfredshed på Hejmdal Privathospital – uanset om du ønsker at indgive en klage eller feedback, drøfte en frustration eller situation.
E-mail: asb@hejmdal.dk
 

Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00