Kommuner

Hejmdal har mangeårig erfaring med at samarbejde med kommuner, regioner og forsikringsselskaber i forhold til at hjælpe børn, unge og voksne med psykiske lidelser og udfordringer.

Hejmdal Privathospital er Danmarks største private behandlingstilbud til børn, unge og voksne med alle former for psykiske lidelser og udfordringer. Vi varetager udredning og behandling indenfor hele spektret af psykiske lidelser; fra svære og komplekse psykiatriske problemstillinger over udviklingsforstyrrelser til lettere tilstande. Når man som familie har psykiske udfordringer inde på livet, har det stor betydning, at man nemt og hurtigt kan få den helt rigtige hjælp. 

Vores solide erfaring med varetagelse af udredning og behandling indenfor udrednings- og behandlingsretten medfører fokus på at gennemføre forløb inden for en kort frist og med et samtidigt fokus på høj kvalitet og sektorsammenhæng.

Når borgere oplever psykiske udfordringer, er en rettidig og tilstrækkelig indsats vigtig, da der ellers er risiko for forværring af tilstand og funktionstab. En rettidig indsats kan øge sandsynligheden for lavere omkostninger i den samlede familieindsats.

Hejmdal kan, i kraft af vores store ekspertise indenfor psykologisk og psykiatrisk behandling, tilbyde kommuner at sammensætte skræddersyede forløb for personer med forskellige psykiske lidelser og psykiatriske diagnoser, som kan øge deres funktionsniveau og trivsel. 

Vi tilbyder bl.a. hjælp med: 

"Tilbage til skole" - for skolevægrende børn og unge, hvor fokus er på pædagogisk/psykologisk behandling, stabilisering og øgning af funktionsniveau. Derigennem sikres, at flest muligt kommer godt tilbage til skole, mens der for de resterende bliver lavet en pædagogisk og skolefaglig vurdering, som kan hjælpe med vurderingen af den enkeltes behov for støtte, og for hvilke rammer og tilgange, der bedst vil kunne understøtte barnets/den unges trivsel og udvikling.

Aflastning af PPR: Ventelister på specialiserede psykologiske undersøgelser medfører indimellem alvorlig forværring i tilstanden hos de børn og unge, der er sværest udfordret, og øger risikoen for udvikling af affektive -eller belastningstilstande. Rettidig og specialiseret indsats/afklaring øger sandsynligheden for at kunne integrere barnet/den unge i et alment skole-/daginstitutionsmiljø, eventuelt med given støtteforanstaltning.Hejmdal har mulighed for i perioder at aflaste PPR og dermed sikre, at eventuelle pukler bliver afviklet hurtigt.

Undersøgelse, screening og vurdering: der kan være tale om indkøb af hjælp til:

  • Kognitive vurderinger
  • Brede psykologiske undersøgelser med henblik på afklaring af socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats
  • Psykologiske undersøgelser med henblik på afklaring af egentligt behandlingsbehov
  • Psykologiske undersøgelser af børn og unge med formål i at afklare behov for egentlig psykiatrisk udredning/screening for psykiatri
  • Neuropsykologiske undersøgelser
  • Psykiatriske udredninger
  • Mentalundersøgelser
  • Arbejdsevneundersøgelser
Vi har mulighed for både at hjælpe i enkeltsager, men kan også komme med et tilbud på at foretage et bestemt antal undersøgelser indenfor en afgrænset, kort tidsramme.

Forældrekompetenceundersøgelser og screening: Hejmdal har stor erfaring med at gennemføre forældrekompetenceundersøgelser. Vores undersøgelsesekspertise gør, at vi kan sikre et solidt fagligt dokumenteret grundlag for forvaltningen. Vi kan ligeledes aflaste forvaltningen ved at foretage screeninger af forældre med henblik på at afklare behovet for yderligere undersøgelser, eksempelvis forældrekompetenceundersøgelser eller egentlige psykiatriske vurderinger.

Familievejledning: Ud fra både en mentaliseringsbaseret og en struktureret tilgang kan Hejmdal varetage familiebehandling i de svære sager, hvor psykiatri er involveret hos forældre eller børn.

Hjemmevejleder: I sager hvor psykiatri er involveret hos forældre eller børn, og hvor indsats i hjemmet med konkret vejledning, psykoedukation og støtte er meningsfuldt, kan Hejmdal varetage opgaven for eller i samarbejde med kommunen. Indsatsen har til hensigt at skabe konkrete forandringer i familien for derigennem at udvikle barnets / den unges adfærd i mere hensigtsmæssig retning. Indsatsen kan være en forebyggende indsats i forhold til mere indgribende indsats. Hjemmevejlederen kan både ses som en vejledende hjælp og støtte, men også som en observatør, der kan bidrage med konkrete forslag til yderligere relevant intervention.

Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os
Kontakt for kommuner
Du er som sagsbehandler eller anden repræsentant for en kommune altid velkommen til at kontakte Rikke Engelbrecht på telefon 20 92 67 33 eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Martinsvej 7-9
1926 Frederiksberg C

Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg

Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Kongensgade 66-68, 1.tv
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ågade 15
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Martinsvej 7-9 | 1926 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00