Priser og ydelser

Hejmdal varetager udredning og behandling af psykiske lidelser af forskellig sværhedsgrad.  Vores tværfaglige tilgang sikrer dig en specialiseret vurdering og en vifte af udrednings- og behandlingstilbud.  

Har du behov for et psykologforløb, en psykiaterkonsultation, medicinopstart og -opfølgning, udredning, børneneuropsykologisk undersøgelse, en samtale med en diætist, konsultationer ved sygeplejerske eller en uforpligtende snak med en fagperson om en bekymring?

Vi tilbyder en lang række konsultationstyper og forløb.  Vores standard udredningsforløb sikrer at der foretages en undersøgelse baseret på alder og bedste praksis indenfor området. I udredningsforløbet vil vi inddrage de undersøgelsesværktøjer der sikrer dig eller dit barn at vi har et solidt grundlag for at stille en diagnose.
En vurderende samtale er udgangspunktet for visitation til standardudredninmgsforløb da vores fagpersoner her kan vurdere om dette pakkeforløb, er det helt rigtige for dig/ dit barn. 


Nedenstående prisliste afspejler vores typiske konsultationstyper, men er ikke en udtømmende liste. 

Vi skræddersyr altid et tilbud til dig eller dit barn.

Ved akutte konsultationer kan du betale med MobilePay i reception. Send beløbet via MobilePay til nr. 12651, og angiv de første seks cifre af CPR-nummeret navnet på patienten i Besked-feltet. 
Hvis du ønsker bankoverførsel er vores reg.nr. 9070  og vores kontonr: 2075025192. 

Vores afdeling på Frederiksberg kan undtagelsesvist tage imod Dankort.

Alle konsultationer skal betales forud for afholdt konsultation. Der sendes faktura via mit.dk. 

OBS! Der opkræves fuldt honorar ved udeblivelser og for sent afbud (under 24 timer).

Prisliste

Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling? 
En vurderende samtale er en mulighed for at møde en højtkvalificeret fagperson, der i samarbejde med dig/jer, kan afklare, om der er behov for yderligere hjælp og kan pege på hvilken hjælp der er den rette. En vurderende samtale tager ca 50 min. 

kr. 2.400,-

Indledende samtale
En indledende samtale er en direkte opstart på et egentligt udredningsforløb. En indledende samtale er en grundig udredningsopstart, hvor der indhentes oplysninger om tidligere og aktuelle symptombillede, foretages en psykopatologisk vurdering og udformes en behandlingsplan. Behandlingsplanen vil involvere en vurdering og eventuel plan for videre forløb.

kr. 6.500,-

Psykopatologisk vurdering kr. 4.100,-

Psykologisk undersøgelse og børneneuropsykologiske undersøgelser
Vi tilbyder et stort antal psykologiske tests og undersøgelser, også neuropsykologiske, der udvælges alt efter hvad der skal undersøges.
Psykologiske undersøgelser indgår i de fleste udredningsforløb.

Please note that our test materials for psychological tests are in Danish. In some cases, we are able to conduct a psychological test in English by translating. In other cases, this will not be possible due to the reliability of the test.

Kontakt os for pris på de forskellige undersøgelsestyper

Tilbagemelding inkl. erklæring

kr. 4.100,-

Forældregrupper over 4 moduler  (pr. forældrepar)

kr. 4000,-

Kørekortattest

kr. 5.400,-

Enkeltstående konsultation v. psykolog eller klinisk diætist

kr. 1.400,-

Klippekort 10 konsultationer v. psykolog eller klinisk diætist

kr. 13.000,-

Enkelstående konsultation á 0,5 time v. sygeplejerske
kr. 600,-

Enkelstående konsultation á 1 time v. sygeplejerske

kr. 1.100,-

Akut konsultation

kr. 600,- 

Klippekort 10 konsultationer v. sygeplejerske kr. 5.600,-

Medicinopstart v. speciallæge 
inkl. tre opfølgende samtaler (fremmøde el. telefonisk) v. sygeplejerske


kr. 6.000,-

Lægekonsultation  á 1 time v. speciallæge

kr. 2.700,-

Lægekonsultation á 0,5 time v. speciallæge

kr. 1.500,-

Kostanamnese v. klinisk diætist

kr. 2.100,-

Konsultation v. diætist

kr. 1.400,-

Opfølgende konsultation v. diætist

kr. 700,-

Autismeudredningsforløb - Prisen er differentieret på alder og indhold

Vores standard udredningsforløb sikrer at der foretages en undersøgelse baseret på alder og bedste praksis indenfor området. I udredningsforløbet vil vi inddrage de undersøgelsesværktøjer der sikrer dig eller dit barn at vi har et solidt grundlag for at stille en diagnose.
NB: En vurderende samtale er udgangspunktet for visitation til udredningspakker, da vores fagpersoner her kan vurdere om dette pakkeforløb, er det helt rigtige for dig/ dit barn. Ved den vurderende samtale vil din behandler oplyse dig om hvad udredningspakken indeholder og hvordan den forløber.

Førskolebørn incl. kognitiv testning kr. 28.400,-

Skolebørn kr. 22.700,-

Voksne kr. 20.600,-

ADHD / ADD udredningsforløb - Prisen er differentieret på alder og indhold

Vores standard udredningsforløb sikrer at der foretages en undersøgelse baseret på alder og bedste praksis indenfor området. I udredningsforløbet vil vi inddrage de undersøgelsesværktøjer der sikrer dig eller dit barn at vi har et solidt grundlag for at stille en diagnose..7
NB: En vurderende samtale er udgangspunktet for visitation til udredningspakker, da vores fagpersoner her kan vurdere om dette pakkeforløb, er det helt rigtige for dig/ dit barn. Ved den vurderende samtale vil din behandler oplyse dig om hvad udredningspakken indeholder og hvordan den forløber.

Førskolebørn incl. kognitiv testning kr. 22.700,-

Skolebørn kr. 20.100,-

Voksne kr. 17.500,-

Kombineret ADHD/ADD og autismeudredningsforløb - Prisen er differentieret på alder og indhold

Vores standard udredningsforløb sikrer at der foretages en undersøgelse baseret på alder og bedste praksis indenfor området. I udredningsforløbet vil vi inddrage de undersøgelsesværktøjer der sikrer dig eller dit barn at vi har et solidt grundlag for at stille en diagnose.
NB: En vurderende samtale er udgangspunktet for visitation til udredningspakker, da vores fagpersoner her kan vurdere om dette pakkeforløb, er det helt rigtige for dig/ dit barn. Ved den vurderende samtale vil din behandler oplyse dig om hvad udredningspakken indeholder og hvordan den forløber.

Førskolebørn incl. kognitiv testning kr. 32.100,-

Skolebørn kr. 29.500,-

Voksne kr. 26.800,-

Øvrige

   
Blodprøver og EKG
i forbindelse med medicinopstart (prøvetagningen foregår på blodprøvetagningsambulatorie efter eget valg)

Individuel pris afhængig af de specifikke prøver
Ansøgning om medicintilskud kr. 500,-
Gennemlæsning af sagsakter Der faktureres for forbrugt tid. 
De anførte priser er kun aktuelle for privatbetalende kunder, der ønsker en ydelse direkte uden henvisning, forsikring eller lignende. 
 
Vi har ikke overenskomst med sygesikringen, og du skal derfor i udgangspunktet selv betale for behandlingen. Ønsker du at læse mere om mulighederne for tilskud til vores ydelser, kan du læse om dette her.
Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00