Til dig der skal udredes

Før det første møde

Du vil blive indkaldt, via mail eller mit.dk, til opstart af det forløb, som du via din region, din forsikring eller kommune er henvist til. Der kan være én eller flere konsultationer som du indkaldes til.
For dig der selv betaler, vil du have fået et bestemt forløb anbefalet, som du indkaldes til.

Forud for den konkrete opstart, vil du modtage en indkaldelse samt et eller flere samtykker, som det er vigtigt, at du udfylder. Udfyldelsen af samtykker foregår elektronisk, såfremt vi har en e-mailadresse. Alternativt modtager man samtykker som en fil i mit.dk.
 

Den første samtale

Vi opstarter alle udredninger med en konsultation, der har til hensigt at indsamle relevant informationer om dig / dit barn. Det kan enten være en journaloptagelse eller en indledende samtale. 

Til denne første samtale skal patienten selv og gerne pårørende deltage. Hvis der er tale om et barn, skal forældrene deltage. Det er vigtigt, at vi får mulighed for at møde barnet ved den første samtale.

Ved den første samtale vil den fagperson du møder, spørge grundigt ind til symptomer, både tidligere og aktuelle. Der vil også blive spurgt til en del faktuelle oplysninger, som vi har brug for til at oprette din journal. Du kan opleve at der bliver udleveret spørgeskemaer ved den første konsultation. Dem bruger vi til at afdække symptomer på en systematisk måde, som supplerer vores øvrige samtaler og undersøgelser.

Den første samtale vil involvere en vurdering af din / dit barns tilstand, tidligere og aktuelle symptomer og eventuelle hypoteser om diagnoser. Der vil også blive lavet en samlet vurdering af relevant efterforløb i form af f.eks. psykologiske undersøgelser og tests. Det kan også være, at det vurderes at direkte overgang til behandling er det bedste for dig/ dit barn.  

Hvis du/ dit barn også er indkaldt til en psykopatologisk vurdering, vil der foregå yderligere afdækning af symptomer på denne konsultation. 
Ofte vil du kunne få en afklaring direkte ved samtalen omkring det videre forløb, men indimellem vil den fagperson der har varetaget samtalen konferere med en fagkollega med en anden ekspertise, før vi kan give dig oplysninger om det konkrete efterforløb. Dette gør vi for at sikre, at vi skræddersyer det forløb der passer bedst til din/dit barns tilstand og udredning- eller behandlingsbehov. 
Du vil modtage indkaldelse til det videre forløb i din mit.dk eller via mail.
 

Overgang til behandling

I nogle tilfælde vil din behandler vurdere, at det bedste er at opstarte direkte i et behandlingsforløb efter den/de første samtale(r). Dette kan være fordi, din tilstand kræver, at vi hurtigt sikrer behandling eller fordi, der ikke er behov for yderligere udredning. 

Skulle der senere i dit forløb opstå behov for udredning, kan vi efter al sandsynlighed iværksætte dette. 
 

Yderligere udredning

Børn og unge: Det videre udredningsforløb vil typisk involvere et anamnestisk interview med forældre, hvor der vil blive gået i dybden med de tidligere symptomer, som barnet/ den unge har haft i løbet af opvæksten. Det kan være en god ide at forberede sig ved at tænke over barnets daginstitution eller skoletid, tidlige trivsel og udfordringer. 

Voksne: Alt efter hvilken diagnose du undersøges for, kan du blive indkaldt til et diagnostisk interview, hvor fagpersonen vil afdække dine symptomer systematisk og grundig med fokus på både før og nu. Det er relevant, hvis du kan medbringe en pårørende, der kender dig godt og gerne gennem mange år til samtalen, som kan hjælpe med at svare på de spørgsmål, der vil blive stillet til dine symptomer. 
 

Psykologisk undersøgelse/ testning

Man bliver indkaldt til psykologisk undersøgelse og testning, hvis behandleren har vurderet, at det er relevant for at afdække nogle funktioner som kan være med til at belyse tilstanden. Ved disse undersøgelser er det kun patienten selv (barnet/den voksne), der skal deltage.
Hvis et barn er meget bekymret eller belastet af at skulle være alene med psykologen, kan det aftales at en forælder deltager. Snak endelig med din behandler om det ved enten tidligere konsultationer eller på dagen.
 

Tilbagemelding

Den samlede udredning afsluttes med en tilbagemeldingssamtale, hvor der orienteres om den samlede undersøgelse, konklusioner, eventuelle diagnoser og anbefalinger for videre behandling/ indsats. Ved tilbagemeldingssamtalen vil det videre forløb således drøftes med den behandler, der varetager samtalen.

Ved tilbagemeldingssamtaler for børn deltager forældre og alt efter alder og modenhed også barnet/den unge. Hvis I forældre er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide, at barnet deltager så drøft det gerne med den psykolog, der undersøger barnet i forbindelse med undersøgelsen.

Voksne, der har været igennem en udredning, er naturligvis meget velkomne til at medbringe pårørende til tilbagemeldingssamtalen. 
 

Efterforløb/ behandling, samtaler, netværksmøde og psykoedukation

Forløbet efter din udredning sammensættes ud fra hvad din behandler i samarbejde med jer/ dig finder gavnligt. 

Der kan være tale om forskellige tiltag: samtaler med vejledning til patienten selv og/eller forældre (psykoedukation), psykoedukation i gruppe med andre forældre, psykoterapi og / eller netværksmøde. 

Der kan også være behov for medicinsk behandling af tilstanden. 

Læs mere under ”Til dig der skal starte i behandling”. 
 

Behandlingsplan

Allerede ved anden samtale vil du modtage en behandlingsplan, der samler og beskriver de informationer vi har fået om tilstanden; om vores foreløbige hypoteser og plan for det videre forløb. 

Ved afslutning af forløbet vil der blive udformet en opdateret behandlingsplan, som beskriver den samlede udredning, diagnoser og anbefalinger. 

Behandlingsplaner fremsendes, så hurtigt som muligt via mit.dk. NB: For unge fra 15 år og opefter vil dokumenter blive fremsendt til egen mit.dk. Det er vigtigt, at den unge reagerer på meddelelser herom, da vi kan fremsende vigtige dokumenter.  
 

Forløbsansvarlig

Alle forløb hos Hejmdal har en forløbsansvarlig behandler. Det vil fremgå i din journal, hvem der er forløbsansvarlig. Den forløbsansvarlige behandler er den fagperson, der er primært opdateret omkring dit forløb og som sikrer, at din behandlingsplan er opdateret, og at du visiteres til det korrekte forløb.

Forløbsansvaret kan skifte igennem dit forløb, hvis du f.eks. overgår fra udredning til behandling eller fra journaloptagelse til psykologisk undersøgelse. 
 

Generelt

Vi tilstræber, at vores patienter møder så få behandlere som muligt i deres forløb. Afvigelser kan forekomme, og der kan være forløb, hvor det giver mening, at der skiftes ekspertise til en anden, end vi havde planlagt fra starten. Disse afvigelser forekommer fortrinsvis af faglige grunde, da vi ønsker at sikre den bedst mulige ekspertise til netop dit forløb. Naturligvis kan der også forekomme afvigelser af mere praktiske årsager f.eks. sygdom. Vi forsøger til enhver tid at sikre et så godt og hurtigt forløb for vores patienter, som muligt. 

Vores behandlere ser, udreder og behandler mange patienter. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ikke mulighed for at samtale eller have mailkorrespondance maile mellem konsultationer. Vi er opmærksomme på at man som forældre eller patient kan have oplysninger eller spørgsmål som er væsentlige for behandleren, mellem konsultationer. 

Vi opfordrer derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail hejmdal@hejmdal.dk med disse eventuelle spørgsmål/informationer, som så vil blive lagt i journalen, således at behandleren kan læse den forud for næste konsultation. Der er mulighed for at sende krypteret til vores hovedpostkasse, som er en sikker mail. Kontakt os gerne herom. 
Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
Du kan skrive direkte til os på hejmdal@hejmdal.dk eller ringe på telefon 36 16 05 00
 
Vi glæder os til at tilbyde dig tryg, god og professionel behandling.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00