Til offentlige patienter

Når du er henvist via din læge

Hejmdal modtager patienter, som kan betegnes ‘offentlige patienter’, idet de er henvist fra regionerne til psykiatrisk udredning og behandling.

NB: Hvis du har fået en henvisning fra egen læge til en privatpraktiserende psykiater eller psykolog (med ydernummer), har vi desværre ikke mulighed for at tage imod denne. 

Udgangspunktet for at blive offentlig patient hos Hejmdal er, at man i første omgang bliver henvist til psykiatrien i sin region. Det er regionen, der bevilliger behandlingen og som henviser patienten direkte til Hejmdal.
Det er ligeledes regionen, der afgør, hvilken form for behandling, patienten skal modtage – både længde og indhold.

Som offentlig patient hos Hejmdal er omfanget af din behandling derfor fastsat af standardpakker for behandlingen.

I praksis sendes lægens eller PPR’s henvisning til regionen, der videresender den til CVD, som er Center for Visitation og Diagnostik. Her vurderes det, hvilken behandling, der er behov for, samt hvor patienten skal modtage behandling. Såfremt det vurderes relevant kan man som patient blive henvist til Hejmdal Privathospital.

Retten til frit sygehusvalg

Man kan også blive patient hos Hejmdal, fordi man har benyttet sig af Det Frie Sygehusvalg med henvisning til udrednings- og behandlingsretten.

Når du er henvist til et sygehus, har du ret til at få undersøgt, hvad du fejler inden for 30 dage, hvis er fagligt muligt. Hvis din region ikke selv kan udrede dig på sine egne sygehuse, skal regionen undersøge privathospitalers mulighed for at udrede dig inden for de 30 dage. Regionen kan give dig valget mellem flere privathospitaler eller pege på et bestemt privathospital, der kan hjælpe dig. 

Regionen vil altid søge at få dig udredt hurtigst muligt. Men hvis det på grund af ventetid ikke er muligt at udrede dig indenfor 30 dage, har du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det vil sige, du kan vælge at blive udredt på et privathospital, som har kortere ventetid end regionens sygehus. 

På samme måde har du som patient ret til at få opstartet din behandling indenfor 30 dage, hvis det er fagligt muligt. 

Øvrige henvisninger fra egen læge

Ens egen læge kan også henvise direkte til en privatpraktiserende psykolog eller psykiater, hvor man får økonomisk tilskud af den offentlige sygesikring. Hejmdal har desværre ikke mulighed for at tage imod en sådan henvisning. Vi henviser i stedet til, at du kontakter en af de privatpraktiserende psykologer og psykiatere, der har ydernummer og dermed aftale med den offentlige sygesikring. Hejmdal har ikke ydernummer og har derfor ikke mulighed for at modtage denne form for kunder.

Skal du flytte?

Hvis du som patient skal flytte adresse, er det vigtigt, at du gør os opmærksom på det, da vi ikke automatisk modtager besked om dette. Du kan enten ringe, skrive en mail eller komme op til receptionen i forbindelse med en konsultation på Hejmdal.

Det er særligt afgørende for offentligt henviste patienter, at vi gøres opmærksom på flytning, da vi mister retten til at behandle dig, hvis du flytter ud af din region.

I dette tilfælde vil dit forløb blive afsluttet her på Hejmdal som konsekvens af, at din region ikke længere er ansvarlig for behandlingen. Du vil derefter blive tilbagehenvist til din egen læge med henblik på henvisning i den nye region, du er flyttet til.

Ønsker du at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Hejmdal med spørgsmål - vi sidder klar til at hjælpe dig.
Kontakt os
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00