Tilskud og finansiering

Skift af Sygesikringsgrupper
Vi gør venligst opmærksom på, at Hejmdal desværre ikke kan vejlede i refusionsspørgsmål, beregning af medicintilskud eller størrelsen på refusion, hvis du skifter til anden sygesikringsgruppe.
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan refusionen foregår og håndteres, så vi må henvise til, at man kontakter egen bopælskommune og får anvisninger. Du kan læse mere om sygesikring og sygesikringsgrupper på www.borger.dk, hvor du også kan skifte sygesikringsgruppe og få svar på generelle spørgsmål vedrørende refusioner. 
Du kan kontakte Borgerservice i din bopælskommune, hvis du har spørgsmål til refusioner, skift af sygesikringsgruppe, til hvilke typer konsultationer, der dækkes, mv.
 
Vedr. refusion med gruppe 2 medlemskab
På Hejmdal Privathospital består et udrednings- eller behandlingsforløb af flere forskellige relevante behandlere. Den samlede pris på forløbene afspejler dette.
I forhold til refusion, som følge af gruppe 2 medlemskab,  er det ikke alle ydelser i vores forløb, der ydes refusion for. Typisk er det kun speciallæger, der ydes refusion for, hvilket kun er en begrænset del af udredningen eller behandlingen på Hejmdal. 
Hvis du har spørgsmål om evt. refusion for din konkrete behandling eller ønsker yderligere vejledning, skal du kontakte din bopælskommune.
 
Tilskud til behandling
Vi har ikke mulighed for at udstede en faktura før hele udredning eller behandling er afsluttet.
Vi kan oplyse, at der ikke er mulighed for at søge om refusion hos din kommune, før udredning/behandling er afsluttet. Du skal derfor være forberedt på, at du skal lægge ud for de forskellige dele af forløbet.
Når du modtager behandling på Hejmdal, betaler du i første omgang det fulde beløb for behandlingen. Du skal efterfølgende kontakte Borgerservice i din bopælskommune, der på baggrund af din faktura vurderer, hvor stor en andel af behandlingsprisen, du kan få refunderet.
Sundhedsforsikring
Privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring?
Du skal kontakte dit forsikringsselskab inden du bestiller tid. Dit forsikringsselskab kan oplyse dig om, hvilke behandlinger de dækker, og hvad du skal gøre.
Hvorvidt dine børn er omfattet af din sundhedsforsikring fremgår af din forsikringspolice. Hvis du er i tvivl, kontakt da venligt dit forsikringsselskab.
Du kan læse mere sundhedsforsikring her.
Sygesikringen danmark
Som medlem af Sygesikringen danmark er der mulighed for at få tilskud til psykologsamtaler ved autoriserede psykologer, samt diætistsamtaler. Læs mere her.

Da vi både har psykologer med og uden en autorisation, kan vi ikke garantere, at dit terapiforløb kan varetages af en autoriseret psykolog, hvilket i så fald ville betyde, at refusion gennem Sygesikringen danmark ikke nødvendigvis vil være muligt.

Vi indberetter direkte til Sygesikringen danmark, hvorfor det er vigtigt at oplyse os om, at du er medlem af Sygesikringen Danmark.
 
Kompensation af merudgifter til børn (Servicelovens §41)
Man kan få dækket nødvendige medudgifter, som man har i forbindelse med et barns forsørgelse, hvis barnet har en:
  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Indgribende kronisk lidelse eller
  • Indgribende langvarig lidelse.
Vi henviser til www.borger.dk eller dit barns bopælskommune, der kan hjælpe dig med svar på hvordan du søger og hvilke typer udgifter, du kan forvente at få dækket.
Nogle eksempler på merudgifter, der ydes hjælp til efter Servicelovens §41, er:
  • Kost- og diætpræparater
  • Medicin
  • Befordring i forbindelse med behandling
  • Kurser til forældre og pårørende
Du skal søge i den kommune, hvor dit barn har folkeregisteradresse, og din kommune er forpligtet til at rådgive dig om dine muligheder for dette. 
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00