Tilskud og finansiering

Om skift af sygesikringsgruppe, sundhedsforsikringer og Sygesikringen Danmark

Skift til Sygesikringsgruppe 2


Nedenfor finder du en generel anvisning omkring skift til sygesikringsgruppe 2. Vi gør dog venligst opmærksom på, at Hejmdal ikke har noget at gøre med sygesikringsgrupper og refusion - og ikke kan vejlede i, hvor stor en refusion, der kan opnås på baggrund af skiftet til anden sygesikringsgruppe. Det er endvidere forskelligt fra kommune til kommune, hvordan refusionen foregår og håndteres, så vi må henvise til, at man kontakter egen kommune og får anvisninger. 

I udgangspunktet er man som borger i Danmark med i sygesikringsgruppe 1, hvor man er tilknyttet en fast egen praktiserende læge. Når man har behov for at blive tilset af en speciallæge, går dette i udgangspunktet via egen læge, der skal lave en henvisning.

Hvis man derimod skifter fra sygesikringsgruppe 1 til sygesikringsgruppe 2, kan man frit søge behandling hos læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer og kiropraktor.
Hvis du skal til fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog, skal du stadig have en lægehenvisning.

Hvis man skifter til sygesikringsgruppe 2, vil man ikke længere have en fast egen læge. Man kan frit kontakte en privatpraktiserende læge og booke en konsultation ved behov. Der vil typisk være en egenbetaling hos egen læge på omkring 300 kroner pr. konsultation.
Hvis man har brug for ofte at komme til egen læge, vil det derfor ikke være hensigtsmæssigt at skifte fra sygesikringsgruppe 1.

Tilskud til behandling
Du får samme tilskud fra sygesikringen, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling.

Hvis man er medlem af sygesikringsgruppe 2, ydes en betydelig refusion for lægekonsultationer, selvom Hejmdal ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring. I gruppe 2 har man frit valg af speciallæge, inklusive psykiater og børne- og ungdomspsykiater, og man kan uden henvisning bestille tid hos os.
Når du modtager behandling på Hejmdal, betaler du i første omgang det fulde beløb for behandlingen. Du kan efterfølgende kontakte Borgerservice, der på baggrund af din faktura vurderer, hvor stor en andel af behandlingsprisen, du kan få refunderet.

Alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapeuter fastsætter selv størrelsen af honoraret for behandlingen. Behandling hos fodterapeut, psykolog og kiropraktor sker til honorar aftalt med sygesikringen.

Hvordan skifter man sygesikringsgruppe?
Du kan skifte sygesikringsgruppe ved at henvende dig til Borgerservice i din kommune.
Man kan skifte sygesikringsgruppe for sit barn, uden selv at skifte, hvis det er barnet, der skal i behandling.

Ekspeditionstiden på sygesikringsgruppe-skifte er 14 dage, og det skal være trådt i kraft inden første konsultation. Det koster ca. 200 kr. i gebyr at skifte sygesikringsgruppe.

Du kan kun skifte gruppe, hvis du har været i din gruppe i mindst et år. Du får dit nye sundhedskort (gult sygesikringsbevis) med posten cirka 2-3 uger efter

Har du spørgsmål til skift af sygesikringsgruppe, refusionen, hvilke typer konsultationer, der dækkes etc., bedes du kontakte din kommune for at høre nærmere vedrørende ordningen.

Sundhedsforsikring

Privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring? Husk, at kontakte dit forsikringsselskab inden du bestiller tid.
Hvis man har en sundhedsforsikring, er ens børn ofte dækket i samme omfang som en selv. 
Du kan læse mere sundhedsforsikring her. 

Private og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften for behandling af ansatte. Kommuner kan dække udgifterne i visse tilfælde. Vi anbefaler, at private arbejdsgivere kontakter Hejmdal, før man kontakter kommunen om dette.

Sygesikringen Danmark

Som medlem af Sygesikringen Danmark er der mulighed for at få tilskud til psykologsamtaler ved autoriserede psykologer. Læs mere her.
Vi indberetter direkte til Danmark. Husk at gøre opmærksom på, hvis du ønsker at benytte muligheden for tilskud gennem “Danmark” inden opstart af dit terapiforløb, så vi kan booke forløbet hos en af vores autoriserede psykologer.

Kompensation af merudgifter til børn

Man kan få dækket nødvendige medudgifter, som man har i forbindelse med et barns forsørgelse, hvis barnet har en:
  • Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Indgribende kronisk lidelse eller
  • Indgribende langvarig lidelse.
Merudgiften skal være en konsekvens af barnets nedsatte funktionsevne, og dine samlede medudgifter skal overstige min. 4.596 kr. pr. år.
Målgruppen for servicelovens §41 om merudgifter er børn med handikap, der bor og bliver forsørget i hjemmet. Eksempler på medudgifter, der ydes hjælp til efter §41 er kost- og diætpræparater, medicin, befordring til fx behandling, kurser til forældre og pårørende, aflastning m.m.

Du skal søge i den kommune, hvor dit barn har folkeregisteradresse, og din kommune er forpligtet til at rådgive dig om dine muligheder for dette.

Du kan også læse meget mere samt orientere dig i de forskellige betingelser og krav på Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets hjemmeside.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00