Tourette syndrom

« Tilbage
Dato: 3. februar 2020

Gilles de la Tourette's syndrom

Tourette syndrom skyldes en medfødt forstyrrelse i hjernens signalstoffer og er arvelig, men den præcise arvegang kendes endnu ikke. Det er flest drenge, der får diagnosen (ca. 75%).

Tourette syndrom er karakteriseret ved motoriske tics (ufrivillige bevægelser, såsom grimasser og spjæt med arme og ben) og vokale tics (lyde eller ord). Der skelnes mellem to former for Tourette syndrom:

Simpel Tourette

Denne form er kendetegnet ved motoriske og verbale tics – f.eks.:

  • trækninger i øjne og ansigt
  • spjætten med arme og ben
  • knækken med fingre
  • uartikulerede, pludselige lyde, såsom brummen, snøften, grynten, hylen osv.

Tourette+

Denne form har udover tics ledsagesymptomer, bl.a.

  • ADHD som kan indebære hyperaktivtet og koncentrationsproblemer
  • OCD, som viser sig ved tvangstanker og tvangshandlinger.
  • Tilbøjelighed til depression, angstsymptomer, fobier og panikangst.
  • Autistiske symptomer, herunder Asperger syndrom.
  • Følelsesmæssige problemer, sprogforstyrrelser og indlæringsproblemer

De motoriske tics starter ofte i 6-7 års alderen, mens lyd-tics ofte starter i 8-10 års alderen i form af rømmen, hosten, snøften og senere de mere specielle ting som eksempelvis ekkolali (gentagen af, hvad andre siger), pallilali (gentagen af egne ord eller sætninger), og koprolali (en næsten tvangspræget anvendelse af uartige ord – forekommer hos ca. 5-10%).

Sværhedsgrad, varighed og art af tics er forskellig fra patient til patient – men de forværres ofte under stress og pres. Patienten oplever gode og dårlige perioder af dages til måneders varighed.

Kilde: Dansk Touretteforening

Behandling på Hejmdal

Tourette kan ikke helbredes, men den kan afhjælpes, så det bliver lettere at leve med den. Medicinsk behandling kan være nødvendigt, især ved Tourette+ og ved sværere tics.

Vi lægger et program, som både inkluderer udredning og behandling. Det er vigtigt, at der foretages en omfattende og grundig undersøgelse ved behandlingens start for at kunne tilrettelægge behandlingen bedst muligt i forhold til det individuelle behov. Derfor består den indledende undersøgelse både af samtale med psykiater og psykolog.

Psykiateren indhenter anamnese (sygdomshistorie) og laver en diagnostisk vurdering af den psykiatriske lidelses type og sværhedsgrad. Psykiateren forholder sig også til, om der er tale om flere andre samtidige psykiatriske sygdomme.

Psykologen laver, ved hjælp af standardiserede tests og interviewguides, en psykologisk vurdering af den enkeltes problemstillinger, herunder motivation og i visse tilfælde personlighedstræk og kognitive ressourcer.

En fast del af behandlingen er individuelle samtaler hos psykolog. Samtaleforløbet er individuelt tilrettelagt og med fokus på den psykiatriske lidelse og de vanskeligheder, som følger med denne, såsom forskellige tanker og følelser, der både kan bidrage til og kan fastholde lidelsen.

Desuden er der mulighed for samtaler med, og undervisning af, familie, ægtefælle, kæreste og børn.

Målet med behandlingen er symptomlindring og bedre funktion i hverdagen.

Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Ønsker du at vide mere?
Hvis du har lyst til at lære Hejmdal bedre af kende - kan du læse mere om dem her.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hjælp til børn med traumer og angst
En beskrivelse af de behandlingsformer, som vi bruger på Hejmdal
Læs mere
Selvskadende adfærd
Selvskade er, når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men betegnes indtil videre ofte som f.eks. en risikofaktor eller et følgesymptom til en anden diagnose.
Læs mere
Angstlidelser
Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.
Læs mere
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ågade 15
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00