Tværfaglig VISO-rådgivning

« Tilbage
Dato: 21. juni 2021
Trine Lilliendahl Hansen er koordinerende VISO-specialist hos Hejmdal Privathospital.

Hejmdal Privathospital er VISO-leverandør og tilbyder tværfaglig og helhedsorienteret rådgivning til kommuner, fagpersoner og borgere i komplekse sager.


Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) hører til under Socialstyrelsen og samler landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. Her kan Hejmdal rådgive indenfor børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, indenfor svære og komplekse psykiske vanskeligheder og indenfor spiseforstyrrelser.

”Når en problemstilling er for kompleks, kan vi træde til og hjælpe med at belyse barnets problemstilling fra forskellige vinkler. Vi vil mødes med alle parter og undersøge, hvad der er lykkedes, og hvad der er brug for hjælp til,” fortæller Trine Lilliendahl Hansen, der er Koordinerende VISO-specialist hos Hejmdal Privathospital.
 
Hejmdal prioriterer at nå bredt omkring, være til stede i barnets miljø og tale med både myndigheder, skole, pårørende og ikke mindst barnet selv, hvis det er muligt.
 
”Det er min erfaring, at der skal en fælles indsats til for, at det lykkes godt. Derfor forsøger jeg altid at bringe alle aktører omkring barnet i spil for at få skabt en fælles tilgang til barnet og fælles løsning af de konkrete problematikker,” fortæller Trine Lilliendahl Hansen.
 
Et godt samarbejde med pårørende og andre voksne giver Hejmdal de bedste muligheder for at hjælpe barnet og skræddersy individuelle forløb med forståelse for lokale og kulturelle forskelle.
 
”Vi gør meget ud af at rådgive ud fra den virkelighed, der er, med respekt for det konkrete miljø og de tilgængelige ressourcer,” fortæller Trine Lilliendahl Hansen.
 
Udover at tænke i sammenhængende indsatser er Hejmdals styrke især muligheden for at trække på et stort team af dedikerede psykologer, psykiatere, sygeplejersker, miljøterapeuter og lærere, der alle kommer med en stærk faglighed. Kompleksiteterne i disse sager er store, og derfor kan en tværfagligindsats højne kvaliteten af rådgivningen.
 
”Det psykologiske og pædagogiske perspektiv giver tilsammen et stærkt fundament for både at kunne årsagsforklare og byde på, hvordan et forløb skal se ud for at kunne løse de aktuelle udfordringer,” fortæller Trine Lilliendahl Hansen.
 
Et VISO-forløb kan vare op til otte måneder fra start til slut. Her kan myndighederne eksempelvis få hjælp til at tilrettelægge en faglig indsats, fagfolk kan få hjælpe til nye metoder og redskaber i tilgangen til barnet og pårørende kan få hjælp til håndtere dagligdagen.
 
Hejmdal sætter en stor ære i at løse VISO-opgaver, hvor vores specialiserede tværfaglige kompetencer kan komme i spil, og hvor vi kan gøre en forskel.

”På Hejmdal er vi optagede af at hjælpe så mange som muligt, bedst muligt og VISO-opgaverne anser vi som er som en vigtig del af vores samlede indsats,” fortæller Trine Lilliendahl Hansen.
 
Hejmdal kan også hjælpe med mange andre udredning- og behandlingsopgaver indenfor det psykiatriske og psykologiske område. 
 
Du kan læse mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/viso
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hejmdal & PlatoScience Medical
Ny evidensbaseret behandlingsmetode.
Optimer din behandlingseffekt mellem konsultationer med tDCS behandling.
Tværfaglig VISO-rådgivning
Hejmdal Privathospital rådgiver kommuner, fagpersoner og borgere i komplekse sager.
Henvisninger og links til hjælp og inspiration
Links til foreninger og gratis tilbud om hjælp og støtte til patienter og pårørende.
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 16.00 (mandag-torsdag)
Telefonen er åben fra kl. 7.45 til 15.30 (fredag)
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00