Udredning og behandling af børn og unge

Offentlige udredningsforløb af børn og unge

Du finder her nogle generelle informationer om udredningsforløbene for børn og unge på Hejmdal Privathospital. 

Når et barn er henvist til udredning, bestræber vi os på at gennemføre denne så hurtigt som fagligt muligt. Vi forudbooker derfor som udgangspunkt dit barns grundforløb. Dette forløb kan dog justeres, hvis det vurderes nødvendigt eller relevant for den bedste udredning. Og så kan sygdom eller andre uforudsete afvigelser selvfølgelig ændre det planlagte forløb. Vi ved ikke på forhånd, hvilke psykologiske undersøgelser/tests, barnet eller den unge skal gennemgå. Dette tages der først stilling til efter indledende samtale/journaloptagelsen. 

Forud for jeres konkrete opstart, vil I modtage en indkaldelse med diverse papirer, som det er vigtigt, at I udfylder og medbringer ved første besøg.

Journaloptagelse / indledende samtale

Jeres barns/unges udredning starter altid med en journaloptagelse eller en indledende samtale. Ved både journaloptagelsen og den indledende samtale deltager forældre og barn/den unge.

Journaloptagelsen er en mere overordnet indsamling af informationer, mens den indledende samtale involverer en mere dybdegående indsamling af information om tidligere og aktuelle symptomer.

Hvis det er for svært for barnet/den unge at deltage under hele samtalen, kan det være en god ide at medbringe noget underholdning (telefon/iPad/bog) eller måske en pårørende, der kan sidde i et andet rum med barnet/den unge ved noget af samtalen. Det er dog vigtigt, at vi får mulighed for at møde jeres barn ved den første samtale. 

En indledende samtale vil involvere en vurdering af barnet/den unges tilstand, eventuelle hypoteser om diagnoser samt eventuelt en vurdering af relevant efterforløb i form af efterfølgende psykologiske undersøgelser og tests. Der vil således udformes en behandlingsplan efterfølgende samtalen, som udleveres til jer forældre senest ved næste samtale.

Journaloptagelsen involverer ligeledes en efterfølgende behandlingsplan, men der tages ikke nødvendigvis stilling til de efterfølgende undersøgelser.

Anamnestisk interview 

Efter den første konsultation vil I forældre sandsynligvis være indkaldt til en anamnese. Dette er en samtale, hvor der gås i dybden med de specifikke symptomer, og hvor I forældre har mulighed for at tale alene sammen med behandleren. Hvis der ikke er oplyst om den specifikke psykologiske testning efter første samtale, vil I generelt kunne blive oplyst her om de efterfølgende psykologiske tests sådan, at I kan forberede jeres barn på dette. Spørg gerne behandleren ved tvivl. 

Psykologisk undersøgelse/ testning 

Ved disse konsultationer undersøges barnet, og der behøver kun at være en enkelt forælder, der følger barnet. Som udgangspunkt deltager barnet/den unge alene i tests med psykologen. Hvis barnet er angst eller lignende, kan en forælder naturligvis deltage.
Vi gør opmærksom på, at barnet/den unge skal medbringe en pårørende, der har viden om patientens liv fra 6 til 12 års alderen ved DIVA interviews.  

Tilbagemelding 

Den samlede udredning afsluttes med en tilbagemeldingssamtale, hvor der orienteres om den samlede undersøgelse, konklusioner, eventuelle diagnoser og anbefalinger for behandling/indsats. 

Ved tilbagemeldingssamtalen deltager forældre og alt efter alder og modenhed også barnet/den unge. Hvis I forældre er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide, at barnet deltager, så drøft det gerne med den psykolog, der undersøger barnet i forbindelse med undersøgelsen. 

Efterforløb/ behandling og psykoedukation 

Ved tilbagemeldingssamtalen vil I drøfte det videre forløb med jeres behandler. Der kan være tale om forskellige tiltag: netværksmøde, vejledning til forældre og barn/ung (psykoedukation) eller psykoterapi. Der kan også være behov for medicinsk behandling. 

Erklæring 

Der vil, ved afslutning af forløbet, blive udformet en opdateret behandlingsplan, som opsummerer den samlede udredning, diagnoser og anbefalinger. Den opdaterede behandlingsplan fremsendes til forældre og/eller til den unge selv (hvis vedkommende er over 15 år) og udleveres til PPR og Socialforvaltning ved netværksmøde. 

Generelt 

Vi tilstræber, at I som familie møder så få behandlere som muligt men grundet vores fokus på hurtige og effektive udredninger, er det desværre ikke altid muligt at imødekomme. Er der særlige forhold, der gør at I ønsker at ses af fx den samme psykolog gennem forløbet, kan det udsætte tidshorisonten i udredningsforløbet. 

Vores behandlere er travle og har mange familier og børn, som de undersøger og behandler. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ingen tid afsat i deres program til at tale eller maile med jer mellem konsultationer. 

Vi er opmærksomme på at det kan opleves meget frustrerende for jer som familie, hvis I har vigtige oplysninger eller spørgsmål. 

Vi opfordrer jer derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail, hejmdal@hejmdal.dk, med disse eventuelle spørgsmål/ informationer, som så vil blive lagt i jeres barns journal, sådan at behandleren kan læse den forud for jeres næste konsultation. 

Offentlige behandlingsforløb børn og unge

Når dit barn har gennemgået et udredningsforløb, og der er givet tilbagemelding, tilbyder vi, når det er relevant, et opfølgende ambulant behandlingsforløb. 

Der kan være tale om forskellige tiltag: vejledning til forældre og barn/ung (psykoedukation) samt psykoterapi. Der kan også være behov for medicinsk behandling.  

Når der er tildelt en behandler, der skal varetage forløbet, vil forældre og barn blive indkaldt. 

Til medicinopstart vil både barn og forældre deltage. Medicinopstart varetages af en børne- og ungdomspsykiater. Medicinkontroller varetages primært af sygeplejerske, som vil konsultere vores psykiater ved behov. 

Til psykoedukation anbefaler vi, at forældrene møder til den første samtale alene, medmindre barnet er 15 år og opefter. Forældrene kan ved første samtale drøfte, hvad forløbet skal indeholde, og hvad behovet er for vejledning. Barnet kan eventuelt deltage ved kommende samtaler. Vi bestræber os på at forhåndsbooke det behandlingsforløb, der kommer efter udredningen således, at I har nogle faste aftaler i kalenderen med relevant interval. 

Til psykoterapi vil det være barnet eller den unge selv, der deltager. Indimellem kan det være relevant at forældre deltager i opfølgende samtale under det psykoterapeutiske forløb. Dette aftales med behandleren. 

Ved afslutningen af det første behandlingsforløb vil I drøfte med jeres behandler, om der er behov for yderligere forløb. Hvis barnet får medicin, vil I skulle følges til kontroller. 

Vi vil i de allerfleste tilfælde tilbyde afholdelse af et netværksmøde, hvor vi inviterer skole/ daginstitution, PPR, Socialforvaltning, eventuel familierådgiver samt andre parter, der er relevante. Netværksmødet har til hensigt at orientere om udredningen og at koordinere indsatsen fremadrettet. Det vil være den psykolog, der har givet tilbagemelding eller forestået undersøgelsen, som vil forestå netværksmødet. 

På netværksmødet vil den erklæring, som udformes efter udredningen, kunne udleveres til netværket med forældrenes samtykke. 

Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00