Behandlings- og udredningsforløb voksne

Offentlige behandlingsforløb for voksne

Du finder her nogle generelle informationer om forløbene for voksne, der er henvist til et offentligt forløb via din region. 

Information om behandlingsforløbene for voksne på Hejmdal Privathospital 

Vi opfordrer dig til at tage en pårørende/ ven / partner med til den første samtale. Både som støtte for dig men også fordi, vi synes, det giver god mening, at en af dine nærmeste kan bidrage med vigtige informationer. Det er naturligvis op til dig som patient, om du vil følge denne anbefaling. 

Journaloptagelsen er en samtale, hvor der spørges ind til både nuværende og tidligere symptomer samt en række andre forhold, der har betydning for din tilstand og det videre forløb. En journaloptagelse vil involvere en screening af dine symptomer og tilstand for at sikre, at du får planlagt et relevant efterforløb.

Efterfølgende din journaloptagelse vil du være indkaldt til en psykopatologisk vurdering. Her møder du en specialiseret psykolog, der gennem en samtale og diagnostisk interview vil afklare dit symptombillede på et grundigt niveau, der kan afgøre, hvilket behandlingsforløb der er relevant. Efterfølgende denne samtale vil du blive visiteret til dit egentlige psykologiske behandlingsforløb.
 
Hvis du har behov for medicinsk behandling eller allerede er i medicinsk behandling, vil der i dit forløb indgå samtaler med psykiater og/eller sygeplejerske vedrørende dette.

I vores planlægning af netop din samtalebehandling bruger vi den viden, forskning og erfaring, vi har med netop din diagnose til at planlægge det forløb, der skaber den mest effektive symptomlindring og bedring. 

Samtalebehandling kan være både individuel og i gruppe. Når vi bruger gruppeforløb i behandlingen som psykoterapiform, er det fordi, at effekten af gruppebehandling er velkendt og dokumenteret.
Når vi visiterer dig til et gruppeforløb, vil der indgå en vurdering af alder, køn og specifik diagnose således, at vi kan sammensætte gruppen så godt som muligt. 

Udredning for voksne

Når du er henvist til udredning, bestræber vi os på at gennemføre denne så hurtigt som fagligt muligt. Vi forudbooker derfor som udgangspunkt alle de tider, vi forudser, at der vil være behov for i dit udredningsforløb. 

Dette kan dog ændre sig igennem forløbet, hvis det vurderes nødvendigt eller relevant for den bedste udredning. Og så kan sygdom eller andre uforudsete afvigelser selvfølgelig ændre det planlagte forløb. Vi ved ikke på forhånd, hvilke psykologiske undersøgelser/tests, du skal gennemgå. Dette tages der først stilling til efter indledende samtale/ journaloptagelsen. 

Forud for din konkrete opstart vil du modtage en indkaldelse med diverse papirer, som det er vigtigt at du udfylder og medbringer ved første besøg. 

Journaloptagelse 

Din udredning starter altid med en journaloptagelse. Dette er en samtale, hvor der optages en grundig anamnese (udviklingshistorie) samt indhentes oplysninger om nuværende og tidligere symptomer. En journaloptagelse vil involvere en vurdering af dine symptomer og tilstand, eventuelle hypoteser om diagnoser samt en vurdering af relevant efterforløb i form af efterfølgende psykologisk undersøgelse/ tests. 

En behandlingsplan for dit videre forløb bliver udformet og udleveret senest ved 2. samtale.

Der udleveres ofte spørgeskemaer ved denne første samtale, som skal udfyldes og medbringes ved senere konsultationer. 

Psykologisk undersøgelse/ testning

Efterfølgende den første samtale vil du sandsynligvis gennemgå psykologisk testning, yderligere interviews eller spørgeskemaundersøgelse.
Vi gør opmærksom på, at patienten skal medbringe en pårørende, der har viden om patientens liv fra 6 til 12 års alderen ved DIVA interviews. 

Tilbagemelding 

Den samlede udredning afsluttes med en tilbagemeldingssamtale, hvor der orienteres om den samlede undersøgelse, konklusioner, eventuelle diagnoser og anbefalinger for behandling/ indsats. 

Efterforløb / behandling 

Ved tilbagemeldingssamtalen vil du drøfte det videre forløb med din behandler.

Generelt 

Vi tilstræber, at du møder så få behandlere som muligt men grundet vores fokus på hurtige og effektive udredninger, er det desværre ikke altid muligt at imødekomme. Er der særlige forhold der gør, at du ønsker at ses af f.eks. den samme psykolog gennem forløbet, kan det udsætte udredningstiden en del. 

Vores behandlere er travle og har patienter, som de undersøger og behandler. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ingen tid afsat i deres program til at tale eller maile med dig mellem konsultationer. Vi er opmærksomme på at det kan opleves frustrerende for dig, hvis du har vigtige oplysninger eller spørgsmål. 

Vi opfordrer dig derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail, hejmdal@hejmdal.dk, med disse eventuelle spørgsmål/ informationer, som så vil blive lagt i din journal sådan, at behandleren kan læse den forud for jeres næste konsultation. 

Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00