Velkommen til Hejmdal

Hejmdal Privathospital har indgået et samarbejde med Region Nordjyllands børne-og ungdomspsykiatri om at hjælpe til med udredning af børn og unge, der afventer børnepsykiatrisk udredning.

Vi glæder os over at kunne byde jer velkommen i Hejmdals klinik i Aalborg.
 
Vores undersøgelsesteam består af specialtrænede og -uddannede sygeplejersker, psykologer og speciallæger i børne-ungdomspsykiatri som er trænede i at indsamle informationer, observere, undersøge og drage konklusioner ud fra de konsultationer, som vi planlægger med jer.

Undersøgelsesforløbet
 

Alle børn og familier ses som udgangspunkt til en afklarende samtale, hvor I vil møde en af vores dygtige sygeplejersker. Til den afklarende samtale gennemgås baggrunden for jeres barns henvisning til psykiatrien, og der spørges ind til aktuelle og tidligere symptomer, indsatser, behandling og andre relevante faktorer.
 
Den afklarende samtale tager omkring 1 time, og både barn og forældre skal deltage. 
 
Efterfølgende vil sygeplejersken konferere med en specialpsykolog eller speciallæge, for at planlægge jeres videre forløb. 
 
Herefter får I telefonisk besked om det videre forløb og bliver indkaldt til dette. 
Nogle familier bliver afsluttet efter denne første samtale, hvis det vurderes, at der ikke, for nuværende, er grundlag for en videre undersøgelse. 
 
De allerfleste går dog videre til en speciallægevurdering. 
 
En speciallægevurdering er en børnepsykiatrisk vurdering af jeres barns psykiske tilstand og symptomer. Lægen vil også lave en mindre fysisk undersøgelse af jeres barn, hvor der bliver målt puls, blodtryk, vægt og højde samt lyttet på hjerte og lunger, hvis relevant.
 
Speciallægevurderingen tager omkring 1 time, og både forældre og barn skal deltage. 
 
Efterfølgende tager speciallægen stilling til det videre undersøgelsesforløb, som I vil blive indkaldt til. 
 
Der vil som oftest være tale om en anamnese  som er en forældresamtale, hvor psykologen gennemgår barnets symptomer, både tidligere og aktuelle, med jer og drøfter barnets tilstand, funktion og støttebehov. Samtalen tager ca. 1 time. 
 
Der kan også være behov for en egentlig psykologisk undersøgelse, hvor barnet gennemgår psykologisk testning.
 
Efterfølgende forældresamtalen og den eventuelle psykologiske undersøgelse vil vi lave en samlet, tværfaglig konference, hvor de fagpersoner, der er involveret, samlet drøfter og drager de endelige konklusioner.

Afslutning og eventuel behandling
 

Undersøgelsen afsluttes med en tilbagemeldingssamtale, hvor I forældre og barnet, alt efter alder, deltager. Vi anbefaler, at børn fra 12-årsalderen deltager. 
 
Den sygeplejerske, I mødte til den afklarende samtale, vil gennemgå konklusioner og anbefalinger med jer, og I skal forvente at samtalen tager ca. 40 min. 
 
Efterfølgende tilbagemeldingssamtalen vil I få tilsendt konklusionerne som en såkaldt epikrise, der også sendes til jeres praktiserende læge og eventuelt til PPR, hvis relevant.
 
Vurderes jeres barn at have behov for medicinsk behandling, vil vi med jeres samtykke henvise til behandling i Region Nordjyllands børne- og ungdomspsykiatri. 

På Hejmdal vil vi også gerne hjælpe jer videre og sikre, at I har muligheder for behandling og mere viden. Her kan du læse om Hejmdals tilbud.

Behandlingsforløb
Der er mulighed for at anvende og kombinere forskellige former for behandling. Læs mere på hejmdal.dk/priser-og-ydelser.

Psykoedukation - vejledning omkring dit barns diagnose
Vi tilbyder 3 samtaler ved sygeplejerske, hvor I får viden om barnets diagnose samt gode råd og vejledning til håndtering.
Pris for 3 psykoedukative samtaler v. sygeplejerske: 2.600 kr.

Individuel psykoterapi
Vi tilbyder 6- eller 10-turs klippekort med psykoterapi hos
specialiseret psykolog. Pris for 6-turs klippekort: 6.800 kr. Pris for 10-turs klippekort: 11.000 kr.
 

Vigtige informationer 
 

Nogle af vores samtaler og undersøgelser kan varetages online via programmet Teams, som er en GDPR-sikker videosamtale. I vil i så fald modtage en mail med et link og en vejledning til denne samtale forud for samtalen. 
 

Forberedelse af jeres barn til undersøgelsen


www.hejmdal.dk/forbered-dit-barn kan I finde gode råd til, hvordan I kan forberede jeres barn på en børnepsykiatrisk undersøgelse. 
 

Efter forløb
 

Den aftale, vi har med Region Nordjylland, involverer undersøgelse af jeres barn, og dermed kan vi ikke tilbyde et efterforløb indenfor aftalen med regionen. Vi vil sørge for at fremsende alle de relevante informationer til jer, jeres kommune og praktiserende læge, så de er oplyst om konklusioner og anbefalinger. 
 
I klinikken vil I kunne finde nogle brochurer med Hejmdals øvrige tilbud. 
 

Feedback
 

Vi er optagede af at yde så god en service som muligt, og vi vil derfor sætte stor pris på, hvis I vil hjælpe os med at blive endnu bedre ved at udfylde vores patienttilfredsundersøgelse. Denne udleveres i klinikken.
 
Vi ser frem til at byde jer velkommen!

Hejmdal Privathospital - Aalborg

 
Ågade 15
9000 Aalborg
 
Telefontid mandag til fredag
kl. 9.00-14.00
Mere info om Hejmdal Privathospital - Aalborg
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ågade 15
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00