Vejledningsforløb for familier med yngre børn med ADHD

« Tilbage
Dato: 1. januar 0001

Har du brug for hjælp til at håndtere dit barns ADHD-symptomer? Træningsprogrammet NFPP hjælper forældre med at håndtere adfærden hos deres børn med ADHD gennem positiv interaktion og teknikker til adfærdsstyring.

Forløbet tilbydes på vores klinik i Aarhus.

New Forest Parenting Program (NFPP) er et træningsprogram skræddersyet og udviklet til forældre og deres yngre børn (3-8 år) med ADHD/ADD. Programmet bygger på positiv interaktion med barnet og hjælper forældre med træning af grundlæggende ADHD-symptomer såsom opmærksomhedsregulering, impulskontrol og motorisk uro. Dette sker gennem leg og spil mellem forældre og barn.

Programmet er individuelt, hvilket gør det muligt at tilpasse indhold til de specifikke sammenhænge, som den enkelte familie lever i, og de behov, der er til stede der.

Det består af otte sessioner, hvor barnet deltager ved to sessioner. Indledningsvist i forløbet gives undervisning omkring ADHD og forældrene præsenteres gradvist for strategier til at håndtere de forskellige problemstillinger. Strategierne afprøves i hjemmet mellem sessionerne og tilpasses og videreudvikles i efterfølgende sessioner.

Et meget vigtigt element i programmet er en styrkelse af forældrenes selvtillid og kompetencer, så de kan fungere som facilitatorer for deres barns psykologiske udvikling.

NFPP er udviklet i England og tilpasset og afprøvet i forskellige lande, herunder Danmark. Forskning har i Danmark vist gode resultater, særligt i forhold til oplevet øgede kompetencer hos forældre. Programmet anvendes i kommuner og regioner som førstevalg i behandling af yngre børn med ADHD. Behandlingen udføres af certificeret NFPP-behandler.

Programmet tilbydes børn, der allerede er diagnosticerede med ADHD/ADD.

Hejmdal Privathospital tilbyder højtspecialiseret behandling for ADHD/ADD ud fra de mest virksomme metoder med fokus på god effekt og lindring.

Vi sikrer dig den rette indsats gennem en vurderende samtale, hvor en højtspecialiseret fagperson i samarbejde med dig planlægger den mest effektive indsats i forhold til netop dit behov.

Forløb på Hejmdal i Aarhus

For at kunne tilbyde den bedste behandling gennemfører vi først en vurderende samtale, hvor forældrene har mulighed for at høre mere om programmet, og hvor behandleren vil have mulighed for at vurdere programmets relevans for familien.

Den indledende session vil være af ca. halvanden times varighed og de efterfølgende af ca. en times varighed. Sessionerne vil indledningsvist ligge forholdsvist tæt med en uges interval og vil efterfølgende foregå med længere intervaller mellem møderne. Et samlet forløb vil således typisk strække sig over 12 til 16 uger.

Forløbet:
  • Vurderende samtale ved en specialpsykolog, der er certificeret NFPP-behandler. Der vil blive udarbejdet en plan for jeres videre forløb på Hejmdal eller anbefalet anden relevant hjælp.
  • 8 sessioner af ca. en times varighed ved specialpsykolog. Barnet deltager ved to sessioner. Sessionerne vil indledningsvist ligge med en uges interval og vil efterfølgende foregå med længere intervaller mellem møderne.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Ønsker du at vide mere?
Hvis du har lyst til at lære Hejmdal bedre af kende - kan du læse mere om dem her.
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
Hjælp til børn med traumer og angst
En beskrivelse af de behandlingsformer, som vi bruger på Hejmdal
Læs mere
Selvskadende adfærd
Selvskade er, når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter. Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men betegnes indtil videre ofte som f.eks. en risikofaktor eller et følgesymptom til en anden diagnose.
Læs mere
Angstlidelser
Angstlidelser er psykiske lidelser, hvor angst er dominerende i en sådan grad, at det forstyrrer eller hæmmer en persons daglige funktionsniveau såsom på arbejde, studiet og i sociale relationer.
Læs mere
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

Telefonen åbner alle hverdage kl. 07.45 til 16.00
Aarhus
Park Alle 5, st. tv,
8000 Aarhus C
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00