Til dig der skal starte i behandling - Voksne

Når du har gennemgået udredning, og der er givet tilbagemelding, tilbyder vi, når det er relevant, et opfølgende behandlingsforløb.

Forløbet efter din udredning sammensættes ud fra, hvad din behandler i samarbejde med dig finder gavnligt. 

Der kan være tale om forskellige tiltag: samtaler med vejledning til patienten selv nemlig psykoedukation eller psykoterapi. 

Der kan også være behov for medicinsk behandling af din tilstand.
 

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling opstartes altid ved en medicinsamtale, hvor du møder en psykiater. At du er indkaldt til en sådan samtale, betyder ikke, at du har givet accept til medicinsk behandling, men at du kan drøfte mulighederne med en psykiater. Hvis det vurderes, at det er relevant at opstarte behandling, informeres du om medicinen og effekt, bivirkninger og der optages værdier (højde, vægt, blodtryk). 

I nogle tilfælde skal man efterfølgende forbi egen læge eller et blodprøveambulatorium for at få foretaget blodprøver og/eller EKG. Dette vil man blive oplyst om til medicinsk forsamtale ved sygeplejersken eller ved den psykiater, som man er til medicinsamtale med. 

Når der opstartes medicinsk behandling, følges man jævnligt til medicinkontroller. Medicinkontroller varetages primært af sygeplejerske, som konfererer med psykiater ved behov. Sygeplejersker og psykiatere har fælles konference hver dag på Hejmdal. Der er en specifik kontaktformular på denne hjemmeside, man som patient kan skrive på ved mere akutte spørgsmål. Se mere under fanen "Medicinsk behandling".

Mailspørgsmål kan aldrig erstatte en konsultation, og vi anbefaler at man booker en egentlig konsultation fremfor at sende en mail. 

I starten af et medicinsk forløb vil der være behov for hyppigere kontroller. Når først medicinens effekt er stabil, vil man som minimum skulle ses til medicinkontrol hvert halve år, så længe man er patient på Hejmdal. 

Dit forløb er sandsynligvis forhåndsbooket, således at du kender tiderne for kontrol og andet på forhånd. Tiderne justeres af sygeplejersken ved behov. 
 

Psykoedukation

Psykoedukation er viden om din diagnose og tilstand. I psykoedukationen kan man få generel viden om diagnosen men også drøfte de specifikke udfordringer, du oplever med din behandler.  Du er velkommen til at medbringe en pårørende til samtalerne. Vi bestræber os på at forhåndsbooke det behandlingsforløb, der kommer efter udredningen således, at du har nogle faste aftaler i kalenderen med relevant interval.

Ved afslutningen af det første behandlingsforløb vil du drøfte med din behandler, om der er behov for yderligere forløb. 
 

Psykoterapi

Psykoterapeutisk behandling kan ligeledes være en del af dit efterforløb.

Ved afslutningen af det første behandlingsforløb vil du drøfte med din behandler, om der er behov for yderligere forløb. 
 

Forløbsansvarlig

Alle forløb hos Hejmdal har en forløbsansvarlig behandler. Det vil fremgå i din journal, hvem der er forløbsansvarlig. Den forløbsansvarlige behandler er den fagperson der er primært opdateret omkring dit forløb og som sikrer, at din behandlingsplan er opdateret, og at du følger det korrekte forløb på Hejmdal.

Forløbsansvaret kan skifte igennem dit forløb hvis du f.eks. overgår fra udredning til behandling.  
 

Behandlingsplan

Din behandlingsplan opdateres ved væsentlige ændringer i forløbet. Behandlingsplanen opdateres ligeledes ved afslutning af forløbet. 

Behandlingsplaner fremsendes, så hurtigt som muligt via din mit.dk. 
 

Generelt

Vi tilstræber, at vores patienter møder så få behandlere som muligt i deres forløb. Afvigelser kan forekomme, og der kan være forløb, hvor det giver mening at du får en behandler, der har en anden ekspertise, end vi havde planlagt fra starten. Disse afvigelser forekommer fortrinsvis af faglige grunde, da vi ønsker at sikre den bedst mulige ekspertise til netop dit forløb. Naturligvis kan der også forekomme afvigelser af mere praktiske årsager f.eks. sygdom. Vi forsøger til enhver tid at sikre et så godt og hurtigt forløb for vores patienter, som muligt. 

Vores behandlere ser, udreder og behandler mange patienter. For at hjælpe så mange som muligt med at få de bedste og hurtigste forløb, er der derfor ikke mulighed for at samtale eller have mailkorrespondance maile mellem konsultationer. Vi er opmærksomme på at man som patient kan have oplysninger eller spørgsmål, som er væsentlige for behandleren mellem konsultationer. 
Vi opfordrer derfor til at skrive en mail til Hejmdals hovedmail hejmdal@hejmdal.dk med disse eventuelle spørgsmål/informationer, som så vil blive lagt i journalen, således at behandleren kan læse den forud for næste konsultation. Der er mulighed for at sende krypteret til vores hovedpostkasse, som er en sikker mail. Kontakt os gerne herom. 
Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på, er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
Du kan skrive direkte til os på hejmdal@hejmdal.dk eller ringe på telefon 36 16 05 00
 
Vi glæder os til at tilbyde dig tryg, god og professionel behandling.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00