Til dig der skal i behandling - Voksne henvist fra regionen

Før det første møde

Du vil blive indkaldt, via mail eller mit.dk, til opstart af det forløb, som du via din region er henvist til. Der kan være én eller flere konsultationer, som du indkaldes til. 

Forud for den konkrete opstart vil du modtage en indkaldelse samt et eller flere samtykker, som det er vigtigt, at du udfylder. Udfyldelsen af samtykke foregår elektronisk, såfremt vi har en e-mailadresse. Alternativt modtager man samtykker som en fil i mit.dk.  
 

Den første samtale

Vi opstarter alle behandlingsforløb udredninger med en konsultation, der har til hensigt at indsamle relevant informationer om dig og din tilstand. 

Ved den første samtale vil den fagperson du møder, spørge grundigt ind til symptomer, både tidligere og aktuelle. Der vil også blive spurgt til en del faktuelle oplysninger, som vi har brug for til at oprette din journal. Du kan opleve, at der bliver udleveret spørgeskemaer ved den første konsultation. Dem bruger vi til at afdække symptomer på en systematisk måde, som supplerer vores øvrige samtaler og undersøgelser.

Vi opfordrer dig til at tage en pårørende, ven eller partner med til den første samtale. Både som støtte for dig men også fordi, vi synes, det giver god mening, at en af dine nærmeste kan bidrage med vigtige informationer. Det er naturligvis op til dig som patient, om du vil følge denne anbefaling.

Hvis du har behov for medicinsk behandling eller allerede er i medicinsk behandling, vil der i dit forløb indgå samtaler med psykiater og sygeplejerske vedrørende dette. 

Du kan allerede være indkaldt til en medicinsamtale, men dette betyder dog ikke, at du skal have medicin eller have justeret din medicin, men det er en samtale med en psykiater med henblik på afdækning af dit medicinske behov.
Du kan selvfølgelig også på andre tidspunkter i din behandling få behov for at opstarte medicinsk behandling, og du vil kunne indkaldes til medicinsamtale på senere tidspunkt. 
Nogle patienter indkaldes til en behandlingsstart-samtale efter den første samtale. Dette er en samtale med en psykolog, der har til hensigt at afdække dine symptomer på systematisk vis og med henblik på vurdering af sværhedsgrad for at kunne visitere dig til netop det forløb, der er relevant for dig. Det kan både være individuelle forløb eller gruppebehandling. 
 

Samtaleforløb/ psykoterapi 

Efterfølgende de første samtaler vil dit samtalebehandlingsforløb blive planlagt. Du vil blive indkaldt hertil via mit.dk. 

I vores planlægning af netop din samtalebehandling bruger vi den viden, forskning og erfaring vi har med netop din diagnose til at planlægge det forløb, der skaber den mest effektive symptomlindring og bedring. Alle forløb involverer psykoedukation (information om din diagnose), som også er en vigtig del af din behandling.

Vi har forudbooket hele dit forløb således, at du har nogle faste aftaler i kalenderen med relevant interval. Det er vigtigt, at du møder op til de bookede tider. Ved gentagne udeblivelser og aflysninger, tillader vi os at afslutte dit forløb, da det er vigtigt for forløbets kvalitet og effekt, at du er i et kontinuerligt forløb. 

Samtalebehandling kan være både individuel og i gruppe. Når vi bruger gruppeforløb i behandlingen som psykoterapiform, er det fordi, at effekten af gruppebehandling er velkendt og dokumenteret. 

Når vi visiterer dig til et gruppeforløb, vil der indgå en vurdering af alder, køn og specifik diagnose således, at vi kan sammensætte gruppen så godt som muligt.

Du vil modtage indkaldelse til det videre forløb i din mit.dk.
Vurderende samtale
Er du i tvivl om du eller dit barn har behov for psykiatrisk eller psykologisk udredning og behandling?
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 36 16 05 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Hvis du ikke har et CPR nr. skal de blot indtaste: 00000000: *
Vælg afdeling: *
Skriv besked.:
*
Hejmdal Privathospital  
CVR: 31325803
 
 
Frederiksberg
Peter Bangs Vej 5D
2000 Frederiksberg
Tel. 36 16 05 00

 
Viby
Skanderborgvej 213
8260 Viby J
Tel. 36 16 05 00
Odense
Gråbrødrepassagen 9, 1. sal
5000 Odense C
Tel. 36 16 05 00
Aalborg
Ved Stranden 22, 1. th
9000 Aalborg
Tel. 36 16 05 00
Hejmdal Privathospital A/S | Peter Bangs Vej 5D | 2000 Frederiksberg C | Tlf.: 36 16 05 00