Forside
      Sitemap
      Forside Artikler
    Vurderende samtale
    Corona
    Vi tilbyder
      Specialer
        ADHD
        Anoreksi og andre spiseforstyrrelser
        Psykoser
        Tourette syndrom
        Autisme / Aspergers syndrom
        Angstlidelser
        Selvskabende adfærd
      Til private
        Undersøgelser
        Udredningsforløb-Aalborg
        Priser og ydelser
          Mobilpay
          Tilskud og finansiering
        Medicin og åben telefonkonsultation
      Til offentlige patienter
        Udredning og behandling børn og unge
        Behandlings- og udredningforløb voksne
        Medicin og åben telefonkonsultation
        Patientrettigheder
      Til fagpersoner
        Arrangementer
        Hjemmevejleder
        Supervision og egenterapi
        Sparring og rådgivning
      Forsikring
        Til forsikringsselskabskunder
        Til forsikringsselskaber
      Psykolog - Børn og voksne
      Psykiater - Børn og voksne
      Børnepsykolog/børnepsykiater
      Voksenpsykolog/voksenpsykiater
      Psykiatrisk privathospital
      Psykiatrisk behandling privat
      Psykiater og psykolog uden ventetid
      Udredning og behandling af ADHD og ADD
      Udredning af autisme
      Udredning psykiatri
      Psykologisk undersøgelse
      Psykolog forældrekompetenceundersøgelse
    Om Hejmdal
      Holdet bag
        Rikke Engelbrecht
        Jeppe Plesner
        Charlotte Krolykke
        Florence Schmoll
        Dannie Skals Dalsgaard
        Catrine Madsin
        Cecilie Haugaard Christoffersen
        Frederikke Piil
        Celine Thorsdam
        Jonna Pólsdóttir Houen
        Gita Saadatjou
        Iris Dam
        Bodil Espensen
        Pernille Thye
        Yamuna Ratnasingham
        Bjarke Rasmussen
        Katrine Kyst
        Anne Windfeld Pedersen
        Fie Ingstrup Nissen
        Marie Strøm Nygård
        Irene Tribler
        Jonas Fisker
        Kaja Sabanathan Holmsberg
        Emilie Werenberg
        Lisa Gottliebsen
        Christian Roslund
        Lisbeth B. Olsen
        Betina Dam von Qualen
        Marie Gribel Vorum
        Pia Dengsø
        Andreas Noer Snorgaard
        Thomas Cardel
        Jette Lis Halmsted Olsen
        Anne Gørtz
        Maria Helene Lejrskov
        Annemette Dalsgaard Jensen
        Søren Buus Jensen
        Anne Mette Gorrissen
        Bettina Fage-Larsen
        Zenja Arifovic
        Susanne Lindegaard Skjold Jensen
        Mehrak Lykkeberg Salimi
        Janne Klitgaard
        Jahangeer Sakhi
        Mette Konggaard Johansson
        Pernille Darling Rasmussen
        Simone Rosenlund
        Siri Thomseth
        Pia Houmøller
        Anja Rasmussen
        Rasmus Holm
        Mikael Steen
        Katja Damborg Laut
        Trine Hessner Nielsen
        Emilly Christensen
        Rose-Maria Andersson Køhler
        Bjarne Hvidkjær
        Maria Klaris
        Laura Teisner
        Julie Boutrup Barlyng
        Helle Dissing
        Ann Maleshyn
        Marco Fortuna
        Michelle Jørgensen
        Rasmus Bak Andersen
        Ane Svane
      Dagafsnittet
        Befordring
        Forældre fortæller
      Akkreditering
      Jobmuligheder
        Psykologkonsulent voksenbehandling (Frederiksberg)
        Specialpsykolog til børn og unge (Aalborg)
        Erfaren børne- og ungepsykolog (Odense)
        Sygeplejerskekonsulent
        Psykologkonsulent (børn og unge) Frederiksberg
      Presse
      Ofte stillede spørgsmål
        Skal barnet deltage i en tilbagemelding?
        Medicinkortet
      Mission og vision
      Links og artikler
    Det praktiske
      Medicin og åben telefonkonsultation
      Patientrettigheder
      Guide til lægevejen.dk
      Klage og erstatning
      Afbud og udeblivelser
      Parkering
      Persondata
    Artikler
      Forbered dit barn
      Psykoterapeutiske behandlingsmetoder
      Henvisninger og links til hjælp og inspiration
    Kontakt os
      Tak for din henvendelse
    Arrangementer og kurser
      Supervision og egenterapi
    Find afdeling
      Frederiksberg
      Aarhus
      Odense
      Aalborg
    Priser
    Virksomhedssamarbejde
    Kommuner
    Artikel List
    Billeder
    Admin - må ikke slettes

/hejmdal-privathospital/
/vurderende-samtale/
/corona/
/behandling/
/Blog
/psykoterapeutisk-behandling-af-angst-og-ocd-paa-hejmdal/
/diagnoser-og-lidelser/
/adhd-klinikken/
/udredningspakker-autisme-og-adhd-add/
/anoreksi-og-andre-spiseforstyrrelser/
/autisme-aspergers-syndrom/
/Privat
/udredning-privatbetalende-patient/
/psykologiske-undersoegelser/
/Udredningsforløb-Aalborg
/9000
/priser/
/privatbetalende-patient/
/mobilepay/
/Medicin-og-recepter
/Medicin-og-Åben-Telefonkonsultation
/Offentlige
/Til-offentlige
/offentlig-patient/
/Udredning-og-behandling
/udredning/
/udredninger/
/udredning-af-boern/
/Behandlingsforløb-voksne
/behandling-af-voksne-privatbetalende-patient/
/udredning-af-voksne/
/dit-forloeb-hos-hejmdal/
/telefonkonsultation-for-boernepatienter/
/Medicin-og-Åben-Telefonkonsultation-431022
/Fagpersoner
/sparring-og-raadgivning/
/Psykolog---Børn-og-voksne
/Psykiater---Børn-og-voksne
/om/
/Om-Hejmdal
/om/om-hejmdal/
/Et-andet-blog
/Medarbejdere
/om/medarbejdere/
/Bodil-Esbensen
/Lisa-Gottliebsen
/Julie-Nielsen---på-barsel
/Julie-Nielsen
/dagafsnittet/
/foraeldre-fortaeller/
/akkreditering/
/Job
/jobmuligheder/
/speciallaege-i-psykiatri-soeges-til-hejmdal/
/foredrag/
/presse/
/ofte-stillede-spoergsmaal/
/medicinkortet/
/mission-og-vision/
/links-og-artikler/
/Medicin-og-Åben-Telefonkonsultation-431023
/Patientrettigheder
/Guide
/erklaering-fra-laege/
/guide/
/klage-og-erstatning/
/Afbud
/afbud/
/parkering/
/parkering-2/
/persondata/
/Artikler-Pi
/forbered-dit-barn/
/Artikler-Kappa
/hejmdals-psykoterapeutiske-behandlingsmetoder/
/psykoterapeutisk-behandling-af-traumer-paa-hejmdal/
/psykoterapeutisk-behandling-af-depression-paa-hejmdal/
/Hjælp-og-inspiration
/Henvisninger-links-til-hjælp-og-inspiration
/Kontakt
/kontakt/
/administrationen/
/contact/
/kontakt-os-idag/
/arrangementer/
/28--29--oktober--PSE-kursus
/28--29--november---PSE-kursus
/Supervision-og-egenterapi
/hejmdal-flytter/
/Frederiksberg-1
/Aarhus2
/klinikken-i-aarhus/
/hejmdal-odense/
/Erhverv